Rada Osiedla Stare Miasto - Poznań

0

LV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 21 marca 2024 roku o godz. 17:30 w Baraku Kultury przy al. Marcinkowskiego 21 Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum,...

0

Miasto planuje remont Mostu Chrobrego w latach 2025-27

W 2017 roku radny Andrzej Rataj pytał o stan techniczny poznańskich mostów. Wtedy Most Chrobrego otrzymał „trójkę”. Ocena 3 oznacza „niepokojący stan” – konstrukcja wykazuje więc uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji....

0

Prawie 2 stłuczki tramwajów dziennie!

Potrzebujemy wysokiej jakości usług w zakresie transportu publicznego. Tu potrzeba mądrych rozkładów jazdy, konsultacji z mieszkańcami i radami osiedli, przyjaznych przystanków, cichych torowisk i sprawnego niskopodłogowego taboru. RO Stare Miasto otrzymała informacje z MPK...

0

LIV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 roku o godz. 17:30 w sali 319, Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20. Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji,...

0

Nad Wartą. Posiedzenie komisji

Zapraszamy na posiedzenie Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2024 roku godz. 18:30 w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ulicy Libelta...

0

Przestrzeń publiczna – równe prawa dla wszystkich

Od dłuższego czasu obserwujemy sytuację wykorzystywania przestrzeni pasa drogowego przed sklepami sieci Żabka, jako powierzchni magazynowej. Zjawisko to negatywnie wpływa na wizerunek Starego Miasta, a palety z ofoliowanym towarem lub składowanymi śmieciami nie są...

0

LIII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 17:00, w Urzędzie Miasta Poznania przy ulicy Libelta 16/20, sala 319. Porządek obrad sesji: Otwarcie...

0

Zieleń Miejska, inwestycje w 2024 roku

Staromiejscy radni spotkali się z Zarządem Zieleni miejskiej w temacie tegorocznych projektów finansowanych ze staromiejskiego budżetu i realizowanych przez ten miejski podmiot. Od lat priorytetem są nasadzenia drzew, te pojawiają się przede wszystkim w...

Tekstylny mural z przesłaniem!

Od czterech lat uczniowie „Odzieżówki” tworzą plastyczne interpretacje ważnych dla swojego pokolenia tematów. Kwestie wartości różnorodności w muralu „Kontrasty”, więzi społecznych w edycji „Dobrze być razem”, poczucia solidarności zawartego w cytacie z Edwarda Stachury...

Dobry Sąsiad na Starym Mieście. Laureaci 2023!

Czas remontów w centrum Poznania jest sporą uciążliwością dla mieszkańców i przedsiębiorców ale tez okazją do sprawdzenie sąsiedzkiej życzliwości i społecznej odpowiedzialności. Rada Osiedla Stare Miasto z rekomendacji mieszkańców przyznała po raz kolejny dyplomy...

LII Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w środę 29 listopada 2023 roku o godz. 17:00, w Zespole Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 4 „Klub Starówka”, ul. Wielka 1 Porządek...

Nowy mpzp doprowadzi do gentryfikacji!?

Staromiejscy radni bardzo krytycznie podchodzą do likwidacji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego podziału na funkcję mieszkalną / usługową, a takie zapisy podtrzymał prezydent Miasta Poznania w procedowanym mpzp. W opinii radnych doprowadzi to do...

Gdzie place zabaw nad Wartą?

Gdzie nad Wartą powinny pojawić się nowe place zabaw? W uchwale staromiejscy radni wskazaliśmy ponownie okolice parku Mazowieckiego i Mostu Królowej Jadwigi. Taka propozycja już raz pojawiła się w 2016 roku. Radni proszą też...

Zapraszamy na LI Sesje Rady Starego Miasta

Zapraszamy na LI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 26 października 2023 roku o godz. 17:30 w sali 319 (III piętro), Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20. Porządek obrad sesji:...

Wkrótce nowy skwerek przy Solnej

Przy ulicy Solnej powstanie nowy skwer, z planowanymi oryginalnymi artystycznymi atrakcjami, miejscami do prezentacji rzeźb i instalacji artystycznych. Deweloperska inwestycja powstaje na działce będącej wcześniej klasztornym ogrodem, która sprzedana została przez zakon Karmelitów Bosych,...

LI Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się dnia 28 września 2023 roku (czwartek) o godz. 17:00 w sali 319, Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20 Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji,...

Kolorowa parada na Święto Fyrtla Garbary

Kolorowa parada rozpocznie drugie już święto Garbar! W czasie muzycznego korowodu przygrywać będzie orkiestra Golden Collectiv, a wezmą w nim udział szczudlarze, artystyczne grupy z fyrtla i artyści. Organizatorzy zachęcają do włączenie się do...

Co dalej wokół Kładek Berdychowskich?

Kładki Berdychowskie mogą wpłynąć pozytywnie na rewitalizację terenów nad Wartą. Inwestycja będzie oddziaływała na kilka sąsiednich fyrtli. Rada Osiedla Stare Miasto podjęła uchwałę wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie szeregu działań mających wpływ...