LIV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na LIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 roku o godz. 17:30 w sali 319, Urzędu Miasta Poznania, ul. Libelta 16/20.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2024 rok,
 6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wniosku do Miejskiego Inżyniera Ruchu i Zarządu Dróg Miejskich o udział w programie „Bezpieczne przejście – bezpieczny pieszy” na 2024 rok,
 7. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulicy Szyperskiej” w Poznaniu”,
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Wydziału Klimatu i Środowiska o nadanie nazw pomnikom przyrody na terenie Osiedla,
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2023,
 10. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 11. Wolne głosy i wnioski,
 12. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *