Komisja Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska

Sprawy komisji:

− uporządkowanie, zagospodarowanie i rewaloryzacja terenów nad rzeką Wartą, terenu Chwaliszewa i starego koryta Warty,
− kształtowanie i ochrona środowiska, ochrona przyrody, krajobrazu kulturowego, ochrona przed hałasem, rekultywacja terenów zdegradowanych, gospodarka wodna, zieleń
− nadzorowanie działań związanych z zielenią, parkami, skwerami, ogrodami, działalnością promującą dbałość o podwórka, zachęcanie mieszkańców do wymiany pieców na gazowe, miejsca do wyprowadzania psów, nadzorowanie oraz inicjowanie działań przywracających rzekę miastu

Przewodniczący komisji:

Członkowie komisji:

Share