Strefa Tempo 30 – etap II i III

Rada Osiedla Stare Miasto pracuje obecnie nad zaopiniowaniem nowego projektu koncepcyjnego II i III etapu strefy Tempo 30, czyli strefy obejmującej obszary wewnątrz ulic Małe Garbary, Garbary, Królowej Jadwigi, Ratajczaka, al. Marcinkowskiego. Pomocne w wypracowniu stanowiska Rady będzie również Państwa zdanie.

strefa tempo 30 granica

Wszystkim mieszkańcom zainteresowanym tematem wdrożenia strefy Tempo 30 na pozostałym obszarze Starego Miasta polecamy zapoznanie się z projektem i przesłanie uwag, które zostaną uwzględnione w opinii Rady Osiedla Stare Miasto i przekazane do Zarządu Dróg Miejskich. Na Państwa uwagi (dotyczące szczegółowych rozwiązań, jak i ogólnego zagadnienia strefy Tempo 30) czekamy do 10 września 2015 roku pod adresem e-mail Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl, możliwe jest również dostarczenie uwag osobiście do siedziby Rady Osiedla na ul. Młyńską 11 (Internat Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2).

Dzięki uprzejmości pana Dawida Nowaka ze stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania pod tym adresem możemy udostępnić Państwu aktualny projekt II i III obszaru strefy Tempo 30 w wygodnej formie on-line, dostępnej z poziomu przeglądarki:

http://idp.org.pl/s30_23_2/

mapa aktywna

Poniżej chcielibyśmy przedstawić ważne (naszym zdaniem) zmiany, które znalazły się w opiniowanej wersji projektu – wybrane propozycje, w tym zmiany w stosunku do projektu pierwotnego:

 • Wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez ul. Masztalarską, poprzez nakaz skrętu w prawo z ul. 23 Lutego przed Placem Wielkopolskim (nie dotyczy dostaw, rowerów, taksówek, autobusów, pojazdów na warunkach określonych przez ZDM):23 Lutego Plac Wielkopolski
 • al. Marcinkowskiego, odcinek od Św. Marcina do ul. Podgórnej – ulica przejezdna (brak przecięcia tranzytu), w zamian wytyczony kontrapas:Al. Marcinkowskiego
 • Parkowanie ukośne na Św. Marcinie od Al. Marcinkowskiego do Placu Wiosny Ludów – jak obecnie:Sw Marcin Podgorna
 • Przywrócona (w porównaniu do pierwszego projektu) możliwość przejazdu z ul. Strzeleckiej w Podgórną – jak obecnie:Plac Wiosny Ludow
 • Wyniesione przejście na ul. Ogrodowej:Ogrodowa przejscie
 • Poszerzenie chodnika na ul. Półwiejskiej pomiędzy Królowej Jadwigi i Krakowską, kosztem jednego pasa:                              Półwiejska

Wybrane rowerowe propozycje z projektu:

 • Kontrapas rowerowy na ul. Ratajczaka poprowadzony już od ul. Kościuszki:Ratajczaka Kosciuszki
 • Kontrapas rowerowy na ulicy Ogrodowej od ul. Piekary oraz na ul. Długiej do Strzeleckiej: Kontrapas Ogrodowa
 • ul. Masztalarska – kontrapas zamiast miejsc parkingowych po stronie wewnętrznej:Masztalarska
 • Dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku przy ulicy Podgórnej:Podgórna ruch rowerowy
Wstępne sugestie Rady Osiedla:
 • Postulujemy o wyłączanie sygnalizacji świetlnych w wybranych lokalizacjach wewnątrz strefy Tempo 30 (np. al. Marcinkowskiego, ul. Zielona/Za Bramką),
 • Postulujemy wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicach dookoła Starego Rynku, w tym ul.:
  Kramarska, Masztalarska, Wroniecka, Szkolna, Szewska,
 • Widzimy konieczność poprawy bezpieczeństwa na ul. Krakowskiej i Ogrodowej, konieczne realne uspokojenie ruchu, wyniesione przejścia dla pieszych czy zwężenia pasów ruchu,
 • Potrzeba ograniczenia redukcji miejsc postojowych na ul. Ogrodowej i Szkolnej,
 • Konieczne wprowadzenie oznaczeń wjazdów do strefy na jezdni – np. przez wyniesienie przejść dla pieszych.

Końcowe stanowisko Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie rozszerzenia strefy Tempo 30 zostanie przygotowane w ramach Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji, po przedyskutowaniu uwag otrzymanych od mieszkańców.

Czekamy na Państwa uwagi pod adresem e-mail:
Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Share