Dzielnicowi Starego Miasta

WYKAZ DZIELNICOWYCH 05.10.2022R – pobierz PDF

Rejon 1

ul. Solna od 1 do 3, Plac Wielkopolski, Al. Marcinkowskiego od 1 do 16, 23 Luty od 22-42 i 27-43 do ul. Masztalarska, Stawna, Mokra, Wroniecka, Żydowska, Dominikańska, Szewska, Kramarska, Wielka, Chwaliszewo, Tylne Chwaliszewo, Czartoria,  Wenecjańska, Ciasna, Garbary od 68-90 i od 69-93, Szyperska od 1 do 8 oraz nr 20 i 21.

sierż. Jarosław Woszczalski, tel. 786936040

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Poznań, Park Stare Koryto Warty w obrębie Amfiteatru – spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, dewastacja urządzeń użyteczności  publicznej oraz zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności  poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych.

Społeczność lokalna oczekuje iż teren Amfiteatru będzie objęty szczególnym nadzorem w okresie wiosennym i letnim, w czasie gdy  następuje intensyfikacja zachowań negatywnych.  Kontynuacja prowadzonych działań z I półrocza 2021r.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie zachowań negatywnych. Ograniczenie procederu w 50% występowania wykroczeń o charakterze porządkowym. Poprawa wizerunku Chwaliszewa oraz Poznania w oczach turystów spacerujących Wartostradą i korzystających z Parku Stare Koryto Warty.

Plan działań – REJON 1 – lI półrocze 2021r.

Rejon 2

Stary Rynek, Ratuszowa, Jana Babtysty Quadro, Różany Targ, Kurzanoga, Rynkowa, Zamkowa, Ludgardy, Góra Przemysła, Franciszkańska, Sieroca, Paderewskiego, Murna, Klasztorna, Jaskółcza, Świętosławska, Wodna, Klasztorna, Wrocławska, Gołębia, Szkolna, Kozia, Podgórna, Pl. Kolegiacki, Za Bramką, Park Chopina.

sierż. Robert Pieczko, tel. 786936082

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Poznań, Park Chopina – spożywanie alkoholu w każdy dzień tygodnia w godzinach popołudniowych oraz dodatkowo w piątki i soboty w godzinach wieczorowo – nocnych. Przyczyną jest łatwość nabycia alkoholu w pobliskich sklepach.  Skutkiem tego procederu jest pogorszenie wizerunku miasta oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Oczekiwaniami mieszkańców są : poprawa bezpieczeństwa w rejonie Parku Chopina a także ograniczenie do minimum w/w procederu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie ww. procederu o 50%, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich kamienic – poprzez represjonowanie sprawców wykroczeń oraz przestępstw.

Plan działań – REJON 2 – Il półrocze 2021r.

Rejon 3

ul. Wierzbowa, Łazienna, Ewangelicka, Grobla, Za Groblą, Mostowa, Wszystkich Świętych, Garbary od 26 do 66  i od 27 do 67, Woźna, Ślusarska.

st. sierż. Wojciech Augustyniak, tel.786936046

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Poznań, Skwer Łukasiewicza znajdujący się pomiędzy trzema ulicami Mostowa, Grobla, Za Groblą – spożywanie alkoholu. Występowanie procederu ma miejsce w godz. 10.00-22.00 w okresie całego tygodnia. Nasilenie procederu występuje w godzinach popołudniowo – wieczornych.

Powodem naruszeń porządku publicznego jest zlokalizowanie w pobliżu terenów zielonych nad rzeką Wartą, gdzie jest dozwolone spożywanie alkoholu.  Skutkiem powyższego procederu jest zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Mieszkańcy oczekują, aby wskazany ww. proceder został ograniczony do minimum.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zmniejszenie procederu o 70% w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ulic przyległych oraz osób odpoczywających na skwerze.

Plan działania – REJON 3 – II półrocze 2021r.

Rejon 4

ul. Zielona, Długa, Strzelecka od 1 do 16, Plac Wiosny Ludów, Plac Bernardyński, Garbary od 1 do 25 i od 2 do 24.

sierż. szt. Szymon Rembowicz, tel. 786936041

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Poznań, ul. Garbary 15 – parking przy Szpitalu Onkologicznym – osoby żebrzące i wymuszające pieniądze za miejsca parkingowe.  Do przedmiotowego zdarzenia dochodzi we wszystkich dniach tygodnia w godzinach 8.00-18.00. Proceder polega na wskazywaniu miejsc parkingowych przez osoby z tzw. „marginesu społecznego”, które w zamian za to oczekują drobnych kwot pieniędzy. Kierujący w obawie przed uszkodzeniem swoich pojazdów wręczają
„parkingowym” drobne kwoty pieniędzy.

Do głównych przyczyn powyższego procederu można zaliczyć problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego w rejonie Szpitala Onkologicznego. Skutkuje to negatywnym wizerunkiem Miasta Poznania oraz Szpitala.  Społeczeństwo oczekuje, iż powyższy proceder zostanie w znacznym stopniu ograniczony co przyczyni się do poprawy wizerunku tego
miejsca.

2. Zakładany cel do osiągnięcia. Ograniczenie procederu o 50%. poprzez represjonowanie sprawców przestępstw i wykroczeń dostępnymi środkami prawnym

Plan dziaania REJON 4 – Il półrocze 2021r.

Rejon 5

ul. Kazimierza Wielkiego, Cegielskiego, Marii Magdaleny, Muśnickiego, Królowej Jadwigi od 32 do 62, Karmelicka, Krakowska, Strzelecka od nr 17do 59.

st. sierż. Paweł Wojciechowski, tel. 786 936 044

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Poznań, ul. Marii Magdaleny na odcinku od ul. Garbary (Szpital Onkologiczny) do ul. H. Cegielskiego. Żebranie osób bezdomnych w postaci bezprawnego pobierania opłat za udostępnienie miejsc parkingowych na w/w ulicy.  Uzyskane pieniądze osoby te przeznaczane głównie na alkohol.
Kierowcy / pacjenci przyjeżdżający do Szpitala Onkologicznego nie mając gdzie zaparkować, często przekazują drobne pieniądze za tzw. pilnowanie samochodu w obawie by nie doszło do uszkodzenia ich pojazdów. Społeczeństwo, mieszkańcy w/w ulicy oraz osoby dojeżdżający do Szpitala nie chcą być zaczepiani przez w/w osoby.

2. Zakładany cel do osiągnięcia. Zmniejszenie procederu o 50% w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Marii Magdaleny jak i swobodne poruszanie się po chodnikach w/w ulicy.

Plan działania – REJON 5 – lI półrocze 2021r.

Rejon 6

ul. Półwiejska, Kopernika, Łąkowa, Kwiatowa, Rybaki, Strzałowa.

st. sierż. Łukasz Polus , tel. 786 936 043

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ul. Półwiejska – żebractwo osób bezdomnych w miejscu publicznym. Występowanie procederu we wszystkie dni tygodnia.

Ulica Półwiejska jest głównym ciągiem komunikacyjnym, osoby bezdomne wykorzystują ten fakt aby zaczepiać przechodniów i żądać od nich pieniędzy.  Skutkiem powyższego procederu jest zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz negatywny wizerunek miasta Poznania.  Kontynuacja działań z poprzedniego półrocza.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie procederu żebractwa w 40%. przy ul. Półwiejskiej

Plan działania – REJON 6 – Il półrocze 2021r.

Rejon 7

ul. Kościuszki (od Niezłomnych do Półwiejskiej), Niezłomnych, Ratajczaka od 1 do 27 i od 10 do 34, Piekary, Ogrodowa, Krysiewicza, Szymańskiego, Wysoka, Pl. Andersa.

mł. asp. Mateusz Leśniewski, tel.786936047

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ul. Piekary 8a – rejon podwórza oraz bramy gdzie występuje spożywanie alkoholu, we wszystkie dni tygodnia, w godz. 15:00 – 24:00.

Do występowania zagrożenia przyczynia się fakt udziału w tym procederze części społeczność lokatorskiej kamienicy 8a oraz brak reakcji innych mieszkaniowców w związku z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów prawnych.  Skutkami powyższego zagrożenia jest negatywny wizerunek Miasta Poznania, oraz brak poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Piekary.
Oczekiwania społeczne to zmniejszenie rozmiaru występowania przedmiotowego zagrożenia w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie procederu w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie występującego zagrożenia.

Plan działania – REJON 7 – Il półrocze 2021r.

Rejon 8

ul. Królowej Jadwigi od 64-do ul. Matyi (po północnej stronie osi drogi), Stanisława Matyi (po północnej stronie osi drogi), Most Dworcowy (po północnej stronie osi mostu), Roosevelta (od Mostu Dworcowego do ul. św. Marcin, po wschodniej stronie osi drogi), Towarowa, Składowa, Powstańców Wlkp., Taczaka, Garncarska, Kościuszki od 57 do 77 i od 68 do 78, Al. Niepodległości od 1 do 10, Skośna, Taylora.

sierż. szt. Adam Jarosz, tel.786936042

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Park Karola Marcinkowskiego – spożywanie alkoholu w  miejscu objętym zakazem.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców ul. Towarowej ustalono, iż do  zdarzeń dochodzi we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 8:00 – 22:00. Przyczyną zachowań jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy dzięki nie kupowaniu alkoholu w lokalach gastronomicznych. Skutkiem jest zanieczyszczanie miejsc publicznych, niszczenie mienia, oraz wybryki
chuligańskie.  Oczekiwania społeczne to zmniejszenie częstotliwości występowania zdarzeń.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie o 50 % częstotliwości zjawiska spożywania alkoholu w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców ul. Towarowej w Poznaniu.

Plan działania – REJON 8 – Il półrocze 2021r.

Rejon 9

Al. Marcinkowskiego od 20 do 32, Pl. Wolności, 27 Grudnia, Ratajczaka od 29 do 45 i od 36 do 44, Kantaka , Gwarna, Św. Marcin.

st. sierż. Paweł Wojciechowski, tel. 786 936 044

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ul. Gwarna – przystanek tramwajowy – osoby bezdomne spożywające alkohol, pod wpływem którego często stają się agresywne, ponadto zaśmiecające to miejsce oraz zaczepiające przechodniów.

Okoliczni mieszkańcy jak i przechodnie obawiają się tych osób ze względu na to, że osoby te są bardzo zaniedbane i mogą być nosicielami różnych chorób oraz z uwagi na ich natarczywe zachowanie. Celem działania jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom a także udzielnie pomocy osobom bezdomnym poprzez informowanie ich o instytucjach udzielających wsparcia dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Dążenie do ograniczenia o 50% zgłoszonych interwencji dot. zakłócenia porządku publicznego przez osoby bezdomne spożywające alkohol oraz zakłócające porządek publiczny

Plan dzialania – REJON 9 – lI półrocze 2021r.

Rejon 10

ul. Młyńska, 23 Lutego od 2 do 20 i od 1 do 25, Działyńskich, Pl. C. Ratajskiego, 3 Maja, Mielżyńskiego, Fredry od 1 do 6 i od 11 do 13, Libelta od 2 do 16 i od 1 do 17, Nowowiejskiego od  1 do 17 i od 2 do 18.

st. sierż. Mateusz Tomkowiak, tel.786936049

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ul. Fredry / Kościuszki – żebractwo.  Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 12:00 – 18:00. Do występowania zagrożenia przyczynia się fakt znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Kościoła.

Osoby żebrzące wykorzystują litość u osób odwiedzających Kościół i żebrzą o pieniądze.  Powyższy proceder przyczynia się do spadku poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Kontynuacja działań z poprzedniego półrocza.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie o 50 % procederu żebractwa poprzez oddziaływanie prewencyjne i represyjne.

Plan działania – REJON 10 – Il półrocze 2021r.

Rejon 11

ul. Roosevelta (od ul. św. Marcin do Pułaskiego, po wschodniej stronie osi drogi), Pułaskiego (od ul. Roosevelta do ul. Nowowiejskiego po wschodniej stronie osi drogi), Al. Niepodległości od 14 do 30 i nr 27, Wieniawskiego, Noskowskiego, Chopina, Kościuszki od 80 do 114 i od 79 do 109, o. Honoriusza Kowalczyka, Solna od 9 do 25, Nowowiejskiego od 19 do 59 i od 20 do 60, Most Teatralny, Libelta od 18 do 36 i od 19-37, Fredry od 7 do 10.

sierż. szt. Daniel Luhm, tel. 786936045

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym ul. Fredry / Kościuszki – żebractwo.

Zagrożenie występuje we wszystkie dni tygodnia w godzinach 12:00 – 18:00.  Do występowania zagrożenia przyczynia się fakt znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Kościoła.  Osoby żebrzące wykorzystują litość u osób odwiedzających Kościół i żebrzą o pieniądze.  Powyższy proceder przyczynia się do spadku poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. Kontynuacja działań z poprzedniego półrocza.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zmniejszenie o 50 % procederu żebractwa poprzez oddziaływanie prewencyjne i represyjne.

Plan działania – REJON 11 – Il półrocze 2021r.

Rejon 12

ul. Pułaskiego od 2 do 30 (po wschodniej stronie osi drogi), Za Cytadelą ( po południowej stronie osi drogi) Wolnica, Działowa, Św. Wojciech, Podgórze, Ks. Józefa, Bóżnicza, Grochowe Łąki, Małe Garbary, Solna od 4 do 14, Garbary od 95 do ul. Armii Poznań i od 84-128, Szyperska od nr 9 do 13, Piaskowa, Szelągowska od 1 do 30,   Kutrzeby, Północna, Al. Niepodległości od  32 do ul. Armii Poznań i od nr 29 do ul. Armii Poznań, Pl. Niepodległości, Ku Cytadeli, Na Podgórniku , Armii Poznań, Park Cytadela, Na Szańcach, Na Stoku, Hejmowskiego, Cicha, Sporna, Przepadek, św. Barbary, Kościuszki od 118 do 136 i od 111 do ul. Św. Barbary

Sierż. szt. Bartosz Grabowski, tel.786936051

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym Dworzec PKP Poznań – Garbary – wybryki chuligańskie polegające na obrzucaniu kamieniami oraz układaniu przeszkód na torach kolejowych przed nadjeżdżającymi pociągami pasażerskimi. Istnieje ścisły związek wybryków chuligańskich z takimi zagrożeniami jak: niszczenie i uszkadzanie mienia oraz obniżenie poczucia bezpieczeństwa osób podróżujących środkami PKP. Społeczeństwo oczekuje bezpieczeństwa w czasie podróży środkami PKP.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie procederu w celu poprawy poczucia bezpieczeństwa osób podróżujących oraz korzystających z Dworca PKP Poznań – Garbary. Zapobieżenie wybrykom chuligańskim.

Plan działania – REJON 12 – lI półrocze 2021r.

Share