Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Sprawy komisji:

− bezpieczeństwo, porządek publiczny, wymiar sprawiedliwości,
− ochrowa przeciwpożarowa, obrona cywilna, stany nadzwyczajne,
− kontakt i nadzór służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej, służb związanych z utrzymaniem czystości), monitoring tematów trudnych np. związanych z zakłócaniem porządku,
− działalność na rzecz utworzenia „stref ciszy nocnej” i wsparcia mieszkańców w sytuacjach kryzysowych

Przewodniczący komisji:
Sławomir Cichocki

Członkowie komisji:


Dokumenty komisji:


 

Share