BLOG Rady Osiedla Stare Miasto

0

Potrzebna rozbudowa szpitala bez parkingu to nie jest dobry pomysł!

Przy ul. Strzeleckiej stanie nowy cztrerokondygnacyjny budynek, który zostanie połączony z istniejącymi już budynkami Wielkopolskiego Centrum Onkologii Prace budowlane powinny ruszyć w kwietniu. Wykonawca, który wygra przetarg, będzie miał na wybudowanie budynku dwa lata....

0

Garbary / Wielka. Miasto sprzedaje działkę

Obskurny pawilon na działce przy Garbarach / Wielkiej przestanie straszyć. Miasto planuje sprzedaż działki, a warunki zabudowy określają powstanie 7 piętrowego budynku. Ważne, żeby był to gmach na miarę historii i tradycji, bo miejsce...

0

Kolejny projekt rewitalizacji Św. Gotarda przy Garbarach

Rada Starego Miasta otrzymała do zaopiniowania uszczegółowiony projekt rewitalizacji skweru Gotarda, dziś zaniedbanej przestrzeni przy Garbarach i ul. Stawnej. To projekt na bogato! Ale tylko dla fragmentu klasztornego. Uporządkowanie tego fyrtla jest bardzo potrzebne...

3

Szyperska – powstaje grodzone osiedle?

Podobno w dużych miastach nie buduje się już grodzonych osiedli, tymczasem w Poznaniu deweloper przy ul. Szyperskiej stawia sobie płotek. Teoretycznie może, bo druciany parkan będzie częściowo na prywatnym terenie, ale częściowo przy publicznej...

0

Tablica z błędem!

W 93. rocznicę ogłoszenia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym przy ul. Woźnej, na budynku Muzeum Instrumentów Muzycznych odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci trzech twórców hymnów polskich, żyjących i tworzących w Wielkopolsce. Myślałem, że to tablica...

0

Kamienica ruina – remontowy pat!

Zapytałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stan niszczejącej od lat kamienicy przy ulicach Grobla – Mostowa. Na gemelę wokół zwrócił uwagę jeden z mieszkańców. Sytuacja jest patowa. Nadzór budowlany od kilku lat zleca konieczne...

0

Kto powinien finansować sztukę w mieście?

Mamy dziś przesadnie zabetonowane przestrzenie, bez zieleni a także różnego rodzaju form artystycznych. Dziś łatwiej postawić patriotyczny lub polityczny monument niż abstrakcyjną formę, cieszącą oko bądź zmuszającą do zastanowienia. Co więcej mamy tu zaskakującą...

0

Gwarna i kolejne etapy rewitalizacji centrum

Gemela na Gwarnej jest ogromna. Szpetota tym bardziej razi, że w sieci dostępne są zdjęcia tej ulicy z czasów przedwojennych i PRL-u z pięknymi neonami. Miejski Konserwator zabytków prowadzi rozmowy zmierzające do uporządkowania sytuacji...

Nowe osiedle na Ostrowie Tumskim, dla kogo?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien być funkcjonalną konstytucją danej przestrzeni, niezależnie od tego, kto jest właścicielem działek. Należy przewidzieć takie parametry, by ludziom dobrze się żyło, nie tylko na terenie planu, ale żeby także...

Co dalej z niszczejącymi kamienicami?

Cieszą wszystkie odnowione kamienice na Starym Mieście. Posiadanie zabytkowego budynku dla właściciela budynku wiąże się z odpowiedzialnością i wyższymi kosztami remontu, wynikającymi z dostosowania się do wytycznych konserwatorskich. Miasto wspiera takie renowacje, choć ze...