Strefa Tempo 30

Szanowni Państwo!

Strefa Tempo 30 wewnątrz obszaru ograniczonego ul. Solną, al. Marcinkowskiego, Św. Marcin i al. Niepodległości została wprowadzona w roku 2013. Aktualnie trwają prace nad wyprowadzeniem III oraz IV etapu strefy Tempo 30 na terenie naszego osiedla. Ostatni projekt strefy, po uwagach wniesionych w ramach konsultacji pierwszej wersji projektu, na początku bieżącego roku został przekazany do skonsultowania Radzie Osiedla Stare Miasto. W związku z tym w ostatnich miesiącach kolejny raz prosiliśmy Państwa o opinie w sparawie proponowanego pozszerzenia strefy.

Więcej szczegółów na naszych stronach:
Strefa Tempo 30 – opinia Rady Osiedla Stare Miasto
Strefa Tempo 30 – konsultacje etapu II i III
Strefa Tempo 30 – konsultacje etapu IV

Obok samego rozszerzenia Tempo 30 ważnym tematem jest w tej chwili propozycja nowej organizacji ruch na ulicach Św. Marcin i Ratajczaka przedstawiona przez Zarząd Dróg Miejskich. Tę propozycję dyskutowaliśmy z mieszkańcami, oddając w Państwa ręce projekt zmian na wyżej wymienionych ulicach:

Nowa organizacja ruchu – ul. Św. Marcin, Ratajczaka, Al. Marcinkowskiego (Tempo 30)


Terminarz konsultacji:

VII-VIII 2015 – konsultacje projektu nowej organizacji ruchu na ul. Św. Marcin / Ratajczaka / Al. Marcinkowskiego
VIII-IX 2015 – końcowe konsultacje w sprawie II i III etapu rozszerzenia strefy Tempo 30
IX-X 2015 – konsultacje w sprawie IV etapu rozszerzenia strefy Tempo 30
X-XI 2015 – ogłoszenie wyników konsultacji, opinii Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie rozszerzenia strefy Tempo 30

Opinie dotyczące ulicy Św. Marcin prosimy przesyłać do dnia 10.08.2015, na ogólne uwagi dotyczące strefy Tempo 30 oraz dotyczące etapu II i III czekamy do 10.09.2015. Termin przesyłania uwag do etapu IV upływa 18.09.2015.


Aktualizacja – wrzesień 2017

Władze miasta zdecydowały się wstrzymać dalsze wrażanie strefy Tempo 30 w centrum Poznania (etapy III i IV) do czasu zakończenia remontu ulicy Św. Marcin w ramach realizacji pierwszego etapu „Projektu Centrum”.

 


Historia konsultacji:

konsultacje z mieszkańcami w sprawie rozszerzenia strefy Tempo 30 (etap II i III)
– mapa z zebranymi uwagami internautów
– strefa30.pl – strona z podstawowymi informacjami o strefie Tempo 30 stworzona przez Dawida Nowaka, radnego poprzedniej kadencji Rady Osiedla Stare Miasto
– pierwszy projekt rozszerzenia strefy (przed konsultacjami)
– drugi projekt rozszerzenia strefy (aktualnie konsultowany)

 

 

Share