Plany działania dzielnicowych na I półrocze 2024

Poniżej przedstawiamy plany działania – priorytetowe staromiejskich dzielnicowych. Plany te nie zostały skonsultowane z Radą Osiedla Stare Miasto, w tym roku nie zorganizowano także otwartego spotkania z mieszkańcami. Rada Osiedla Stare Miasto podjęła uchwałę, w której krytykuje projekt Bezpieczna Dzielnica Bezpieczny Mieszkaniec i wskazuje na od lat te same nierozwiązane problemy pojawiające się w założeniach dzielnicowych.

Wykaz dzielnicowych i numery kontaktowe

[1]
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym: Skrzyżowanie ulic: Żydowskiej i Mokrej jest najczęściej negatywnie ocenianym miejscem w tym rejonie służbowym dzielnicowego.

Wskazany obszar to miejsce gdzie osoby notorycznie spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny swoim zachowaniem.

Występowanie w/w negatywnych zjawisk jest zintensyfikowane szczególnie w okresie od czwartku- niedzieli w godzinach od 20:00- 2:00.

Ma to negatywny wpływ na wizerunek rejonu Starego Miasta, ulica Żydowska jak i ulica Mokra są jednym z ciągów komunikacyjnych wiodących w rejon Starego Rynku.
Społeczność lokalna jak i osoby odwiedzający Poznańską Starówkę oczekują iż wskazany teren będzie objęty szczególnym nadzorem w okresie wiosennym i letnim, w czasie gdy następuje intensyfikacja zachowań negatywnych.

sierż. szt. Jarosław Woszczalski, tel. 786 936 040

[2]
Poznań, Stary Rynek oraz ulica Wrocławska – nieprzestrzeganie zapisów Uchwały Rady Miasta Poznania nr XXXVI/614/VII/2016 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na terenie miasta Poznania oraz zapisów Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXII/115/VII/2018 w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Poznaniu, co w konsekwencji powoduje zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego okolicznych mieszkańców.

Negatywne zjawiska występują w każdy dzień tygodnia w godz. 20:00 – 02:00.

Przyczyną jest duża liczba lokali gastronomiczno – rozrywkowych, w których sprzedawany jest alkohol, a także duża liczba osób odwiedzających tę cześć Starego Miasta, z czego także usiłują korzystać uliczni grajkowie celem zarobku.

Skutkiem tego procederu jest pogorszenie wizerunku miasta Poznania oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa obywateli. Oczekiwaniami mieszkańców są: poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Wrocławskiej oraz Starego Rynku, a także ograniczenie do minimum w/w procederu.

sierż. szt. Robert Pieczko, tel. 786 936 082

[3]

Poznań, skrzyżowanie ulic Ewangelicka i Łazienna – spożywanie alkoholu przez grupujące się tam osoby. Proceder występuje w godz. 14.00-22.00 w okresie poniedziałku do niedzieli, a jego nasilenie występuje w godzinach południowych.

Powodem naruszeń porządku publicznego jest ustronność miejsca oraz zlokalizowane w pobliżu sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu. Skutkiem powyższego procederu jest, zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz zaniżenie walorów estetycznych i kulturowych wskazanych ulic. Mieszkańcy oczekują, poprawy stanu bezpieczeństwa a wręcz by wskazany proceder został zakończony.

mł. asp. Wojciech Augustyniak, tel. 786 936 046

[4]
Ulica Strzelecka 2/6 ( przy Urzędzie Skarbowym ) a ul. Półwiejska – żebractwo przez osoby z tzw. „marginesu społecznego”, które przesiadują na ławkach przy Urzędzie Skarbowym w każdy dzień tygodnia w godz. 14.00 – 22.00.

Przyczyną jest usytuowanie ławek w pobliżu jednego z głównych ciągów komunikacyjnych, gdzie przemieszcza się wiele osób, które są notorycznie zaczepiane przez przesiadujących na ławkach i proszeni o pieniądze na alkohol.

Skutkiem tego procederu jest spożywanie alkoholu przez osoby żebrzące, a w konsekwencji pogorszenie wizerunku miasta Poznania oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz gości odwiedzających Poznańską Starówkę.

sierż. Przemysław Konieczny, tel. 786 936 041

[5]
Ul. Marii Magdaleny na odcinku od ul. Garbary (Szpital Onkologiczny) do ul. H. Cegielskiego – żebranie przez osoby bezdomne w postaci bezprawnego pobierania opłat za udostępnienie miejsc parkingowych na w/w ulicy. Uzyskane pieniądze osoby te przeznaczają głównie na alkohol.

Kierowcy / pacjenci przyjeżdżający do Szpitala Onkologicznego często nie mając gdzie zaparkować, przekazują drobne pieniądze za tzw. wskazanie miejsca parkingowego czy też za pilnowanie samochodu w obawie by nie doszło do uszkodzenia ich pojazdów.

Społeczeństwo, mieszkańcy w/w ulicy oraz osoby dojeżdżający do Szpitala nie chcą być zaczepiani przez w/w osoby i będą mogły spokojne parkować swoje samochody na wolnych miejscach parkingowych

sierż. szt. Paweł Wojciechowski, tel. 786 936 044

[6]
Ul. Rybaki 31 – skwer Bohdana Smolenia – spożywanie alkoholu wbrew obowiązującemu tam zakazowi. Występowanie procederu w godzinach 8.00 – 24.00 we wszystkie dni tygodnia.

Skwer im Bohdana Smolenia przy ul. Rybaki 31 jest jedną głównych atrakcji turystycznych w tym rejonie a obecność osób spożywających alkohol w tym miejscu nie jest pożądana gdyż negatywnie wpływa na wizerunek Starego Miasta a co za tym idzie i samego Poznania.

Oczekiwania mieszkańców ul. Rybaki to zmniejszenie rozmiaru występowania przedmiotowego zagrożenia a zarazem poprawa ich bezpieczeństwa

sierż. szt. Łukasz Polus, tel. 786 936 043

[7]
Poznań, ul. Plac Andersa na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ulicy Królowej Jadwigi ( łącznie z chodnikiem) – nieprawidłowe parkowanie pojazdów, nie przestrzeganie znaku B-36 – zakaz zatrzymywania pojazdu.

Powodem takich zachowań kierujących pojazdami jest brak miejsc do parkowania, a samo wykroczenie zagrażają także innym uczestnikom ruchu drogowego. Samowola w zakresie niewłaściwego parkowania pojazdów, w tym na chodniku negatywnie wpływa na wizerunek miasta Poznania

sierż. szt. Mateusz Kaczmarek, tel. 786 936 047

[8]

Ul. Garncarska 2 – parkowanie pojazdów w strefie zamieszkania poza wyznaczonymi miejscami .

Zagrożenie występuje, od poniedziałku do niedzieli w godz. 15:00 – 0:00 i spowodowane jest faktem, że ul. Garncarska jest bardzo wąska i jest tam tylko kilka miejsc parkingowych a osoby przyjeżdżające po odbiór posiłków z usytuowanego tam lokalu gastronomicznego, parkują swoje pojazdy poza wyznaczonymi miejscami, często z włączonymi silnikami co w konsekwencji powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów i także generuje hałas.

Sytuacja ta negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców jak i osób pieszo przemieszczających się tą ulicą. Oczekują oni spokoju i możliwości bezpiecznego przemieszczania się ul. Garncarską.

asp. Adam Jarosz, tel. 786 936 042

[9]
Ul. Kantaka 8/9 – zakłócenie ciszy nocnej poprzez głośne odtwarzanie muzyki w lokalu Surfing Cowboy, a także zakłócenie porządku publicznego przez klientów przebywających przed w/w lokalem.

Jest to lokal usytuowany praktycznie centrum Stare Miasto, w jednej z kamienic przy ul. Kantaka, gdzie także znajdują się lokalu mieszkalne. Społeczeństwo oczekuje bezpiecznej i przyjaznej okolicy swojego wokół miejsca zamieszkania jak o godnego i spokojnego wypoczynku w swoich mieszkaniach.

asp. Sylwia Dura, tel. 786 936 048

[10]

Poznań, skrzyżowanie al. Marcinkowskiego i 23 Lutego – odpalanie wyrobów pirotechnicznych, skutkiem czego dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego

Zagrożenie występuje od poniedziałku do niedzieli przez całą dobę ze wskazaniem godzin popołudniowo – wieczornych (19:00- 22:00).

Proceder ten związany jest z lokalizacją budynku pobliskiego Aresztu Śledczego. Osoby chcące nawiązać kontakt z osadzonymi wykorzystują do tego wszelkie dostępne sposoby, kierując się przy tym często zasadą, że im głośniej, tym lepiej. Nagminne jest korzystanie z wyrobów pirotechnicznych, czy okrzyki, nierzadko wulgarne, swoją formą i treścią nieprzystające do norm społecznych.

Opisane zjawisko implikuje liczne niedogodności, których ofiarą padają przede wszystkim mieszkańcy nieruchomości nr 25 przy ul. 23 Lutego a także posesji nr 14ABC przy ul. Nowowiejskiego oraz pozostali okoliczni mieszkańcy , narażając na szwank wiele dóbr chronionych prawem.

Powyższa sytuacja negatywnie wpływa na wizerunek miasta a także ma negatywny na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, zarówno w zakresie zakłócenia spokoju, ładu i porządku publicznego czy spoczynku nocnego jak i troski o bezpieczeństwo ich mienia.

sierż. szt. Szymon Czetowicz, tel. 786 936 049

[11]

Ul. Nowowiejskiego 23 – spożywanie alkoholu, a wręcz jego nadużywanie przed kamienicą, co stanowi naruszenie art. 43 UWTiPA, w wyniku czego dochodzi także tam do awantur oraz niszczenia mienia.

Proceder ten występuje od poniedziałku do niedzieli w godz. 6:00 -23:00. Społeczeństwo oczekuje, że przemieszczając się do swoich miejsc zamieszkania czy pracy oraz przebywając w najbliższej okolicy nie będzie spotykać osób z tzw. „ marginesu społecznego”.

Skutkiem tego zagrożenia jest zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców oraz zniszczone mienie.

asp. Daniel Luhm, tel. 786 936 045

[12]

Ul. Na Stoku – kradzieże elementów z zaparkowanych tam pojazdów.

Proceder ten zazwyczaj występuje w porze popołudniowo – wieczornej, a także we wczesnych godzinach porannych we wszystkie dniach tygodnia w okresie zimowo – wiosennym.

Skutkiem tego procederu jest pogorszenie wizerunku miasta Poznania oraz zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców, którzy oczekują poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Na Stoku.

asp. Bartosz Grabowski, tel. 786 936 051

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *