Zapraszamy na LI Sesje Rady Starego Miasta

Zapraszamy na LI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 26 października 2023 roku o godz. 17:30 w sali 319 (III piętro), Urząd Miasta Poznania ul. Libelta 16/20.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i uzupełnienia składu Rady,
 6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr II/6/III/2019 w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Stare Miasto oraz ustalenia ich składu i zakresu działania,
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 98 na 2023 rok,
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji podziału Osiedla Stare Miasto na okręgi i obwody głosowania w wyborach do rady osiedla,
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania nowego stałego układu linii tramwajowych
  w zakresie dotyczącym obszaru Osiedla,
 10. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Poznaniu,
 11. Projekt uchwały w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Bóżniczej i Północnej”,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry przy ul. Wielkiej 20,
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji kasyna gry przy ulicy Półwiejskiej 42/Kościuszki 42 (budynek Starego Browaru),
 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem o. Czesława Białka,
 15. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia udziału Miasta Poznania w nieruchomości położonej Poznaniu przy ul. Ogrodowej 13,
 16. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Skośnej,
 17. Projekt uchwały w sprawie wskazania propozycji lokalizacji placów zabaw na terenach nadwarciańskich w granicach Osiedla Stare Miasto,
 18. Projekt uchwały w sprawie przyznania certyfikatów oraz dyplomów w konkursie Dobry Sąsiad,
 19. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 20. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
 21. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 22. Wolne głosy i wnioski,
 23. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również