Radni

W wyniku wyborów w dniu 24 marca 2019 roku, na czteroletnia kadencję wybrani zostali następujący radni:

Filip Balcerzak

Roman Borowiak

Iwona Chęcińska – Wiśniewska

Sławomir Cichocki, zastępca przewodniczącego RO Stare Miasto

Tomasz Dworek, zastępca przewodniczącego RO Stare Miasto 

Katarzyna Hełpa – Liszkowska

Agnieszka Hoffmann, przewodnicząca Zarządu

Magdalena Ignaszak, członkini Zarządu, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Spraw Społecznych

Marcin Kaczmarek

Jędrzej Kaczorowski

Michał Klauziński

Michał Kondella

Lidia Koralewska, zastępczyni przewodniczącej Zarządu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Jacek Maleszka, członek Zarządu, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji

Włodzimierz Marciniak

Wiesław Moskalik

Marcin Pilarczyk

Andrzej Rataj, przewodniczący RO Stare Miasto

Marcia Stachowiak – Krzyżaniak

Elżbieta Szubert

Wiesław Werner

Share