Na Starym Mieście rozpoczynamy segregację BIO odpadów

Poznań rozpoczyna selektywną zbiórkę odpadów BIO, czyli resztek żywności, obierek z owoców i warzyw, skorupek jaj, niewykorzystanych wyrobów piekarskich czy fusy po kawie i herbacie. To cenne surowce, z których w biokompostowni powstaje m.in. energia cieplna i elektryczna i kompost. Pilotażowy projekt realizowany będzie także na terenie naszego osiedla.

Od kilku lat obowiązują w Polsce nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy makulaturę, plastiki, szkło i odpady zielone, a wszystkie pozostałe odpady wyrzucane są do jednego pojemnika.

Do tej pory trafiały tam również odpady kuchenne, przez co marnował się ukryty w nich ogromny potencjał. Mając to na uwadze, a także fakt, że Unia Europejska wymaga od państw członkowskich prowadzenia odrębnej zbiórki bioodpadów GOAP rozpoczyna selektywną zbiórkę odpadów BIO. Na początek pilotażowo specjalne pojemniki dostępne będą w kilku dzielnicach Poznania, m.in. na Starym Mieście.

Pilotażowa zbiórka bioodpadów nie będzie wiązała się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Mieszkańcom, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów, zostaną nieodpłatnie dostarczone 240-litrowe pojemniki na bioodpady, wyposażone w specjalne, podwójne dno.

Rozmiar tego pojemnika pozwoli na zbieranie w nim zarówno odpadów zielonych (dotychczas zbieranych w workach), jak i odpadów kuchennych. Ważne, by do takich pojemników nie trafiały resztki mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemia, kamienie i popiół.

Warto dodać, że nadwyżkę bioodpadów będzie można wrzucić do worka, który następnie trzeba będzie wystawić obok pojemnika w dniu odbioru odpadów. Częstotliwość odbierania odpadów biodegradowalnych będzie zgodna z dotychczasowym harmonogramem odbioru odpadów.

Warto podkreślić, że nie mamy tu do czynienia z żadną rewolucją w zakresie zbiórki odpadów. Dzięki zmodyfikowanym zasadom, tak naprawdę zyskamy miejsce w pojemniku na odpady zmieszane: będzie ich mniej, gdyż zostaną z nich wydzielone odpady BIO.

Co się z nimi stanie? Zebrane bioodpady będą trafiały do otwartej niedawno w Poznaniu nowoczesnej instalacji do zagospodarowywania odpadów biodegradowalnych, w której wytwarzany będzie wysokiej jakości kompost.

Osoby, które wezmą udział w programie pilotażowym, będą miały możliwość bezpłatnego odbioru tego właśnie kompostu do wykorzystania na własne potrzeby (20 litrów). Wystarczy podjechać do jednego z trzech Gratowisk, by odebrać worek wartościowego nawozu, który wzbogaci wyjałowioną glebę.

Pilotażowa zbiórka bioodpadów potrwa do listopada. Natomiast już od stycznia 2018 r. – zgodnie z uchwałą GOAP – w całym Poznaniu wystartuje zbiórka odpadów BIO. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w systemie pilotażowym, będą mogli wykorzystywany przez siebie pojemnik odkupić (na preferencyjnych warunkach) bądź wynająć. Pozostali mieszkańcy będą musieli nabyć pojemniki do gromadzenia bioodpadów we własnym zakresie.

Więcej informacji: www.bioodpady.biokompostownia.pl www.odpady.poznan.pl lub pod nr. telefonu 731 309 376.

Share

Zobacz również