Wybory 2024. Czy miasto pamięta o potrzebach seniorów i OZN?

Po ostatnich wyborach w październiku 2023 roku, radny Tomasz Dworek interweniował w temacie braku dostępności lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnością. Problem dotyczy także seniorów dla których np. wspinanie się na wysokie piętro jest sporą uciążliwością. Tak jest m.in. w przypadku komisji w Szkole Podstawowej nr 40 przy Garbarach, na dodatek jest to placówka z oddziałami integracyjnymi (sic!)

Odpowiedź urzędników prezydenta Jacka Jaśkowiaka rozczarowuje. Choć radni wskazali, że wcześniej komisje wyborcze znajdowały się tu na parterze to jednak dyrektor Wydziału Organizacyjnego UMP wskazuje, że pomieszczenia te są zbyt małe dla zapewnienia odpowiedniego standardu prac komisji oraz tajności głosowania. Budynek szkoły jest obiektem zabytkowym i mimo przeprowadzonego w nim remontu nie ma możliwości pełnego dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Urzędnicy zwracają się z prośbą o wskazanie innego miejsca dla siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 83 i przeniesienia jej do obiektu, który będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W korespondencji Urzędu Miasta czytamy także, że brak dostosowania właściwej dla wyborcy siedziby obwodowej komisji wyborczej do potrzeb osób z niepełnosprawnością nie pozbawia go zatem możliwości udziału w wyborach.

Tomasz Dworek: Choć urzędnicy prezydenta Jaśkowiaka deklarują przy każdej okazji dbałość o osoby z niepełnosprawnością i seniorów, to w przypadku lokalu wyborczego w szkole na Garbarach nic nie zrobiono, nic nie wymyślono. Po prostu nie da się! Nie wiem czy zapytano, sąsiednią Wyższą Szkołę Logistyki, w biurowcu przy Szyperskiej 14 znajduje się wiele podmiotów samorządowych, więc musi być równy dostęp do przestrzeni publicznej, w fyrtlu jest Collegium Da Vinci i Aula Artis, jest XII LO przy Kutrzeby…. Nie wiem, czy urzędnicy zrobili jakiś research!

Poniżej pełna treść korespondencji:

W odpowiedzi na pismo ws. lokalizacji siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 83 i umiejscowienia jej na parterze szkoły, w świetlicy, uprzejmie informuję, że w tym budynku nie ma obecnie możliwości zorganizowania lokalu okw dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W I połowie 2023 r., przed rozpoczęciem prac związanych z organizacją wyborów parlamentarnych, pracownicy Urzędu Miasta Poznania dokonali przeglądu wszystkich siedzib okw pod kątem spełniania standardów dla lokalu przeznaczonego na prace obwodowej komisji wyborczej, potencjalnej liczby uprawnionych do głosowania, którzy wezmą udział w wyborach, zabezpieczenia kart do głosowania przed i w trakcie głosowania oraz wymogów z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokal obwodowej komisji wyborczej powinien być odrębnym pomieszczeniem, nie może być umiejscowiony na holu lub korytarzu przechodnim, powinien być odpowiedniej wielkości do przewidywanej liczby członków okw oraz liczby wyborców (stanowiska do oddania głosów), a drzwi do pomieszczenia i przejścia winny mieć szerokość min. 90 cm – ze względu na standardową szerokość urny wyborczej.

Ponownego przeglądu lokali okw dokonano na przełomie 2023/2024 r. po zebraniu uwag członków obwodowych komisji wyborczych i wyborców.

W przypadku siedziby okw nr 83 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Garbary 82 jedynym pomieszczeniem spełniającym warunki dla lokalu obwodowej komisji wyborczej jest sala gimnastyczna na 1 piętrze budynku. Pozostałe pomieszczenia są zbyt małe dla zapewnienia odpowiedniego standardu prac komisji oraz tajności głosowania. Budynek szkoły jest obiektem zabytkowym i mimo przeprowadzonego w nim remontu nie ma możliwości pełnego dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wskazywane przez Państwa pomieszczenie – świetlica, do której wejście znajduje się od podwórka szkolnego, nie spełnia standardów pomieszczenia na lokal wyborczy. Wejście do korytarza, przejścia oraz drzwi do pomieszczenia są zbyt wąskie, by przenieść urnę wyborczą, wjechać wózkiem czy zapewnić bezpieczną ewakuację z pomieszczenia wyborczego. Ponadto pomieszczenie jest zbyt małe na zapewnienie komfortu prac komisji i tajności głosowania – posiada zabudowę i kolumnę pośrodku, które uniemożliwiają jego wykorzystanie jako lokal wyborczy.

Jednocześnie informuję, że osobom z niepełnosprawnością oraz osobom w wieku powyżej 60 lat, które mają trudności z poruszaniem się, przysługuje zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego szereg uprawnień umożliwiających udział w wyborach powszechnych.

Osoby takie mogą, zgodnie z własnym wyborem:
1) głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu należy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca głosowania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. W okręgu wyborczym nr III dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością są siedziby okw nr 72, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 96, 100, 101, 102, 105, 160,107.
Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć do 4 kwietna 2024 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania lub drogą internetową przez portal gov.pl.
Miasto Poznań zapewnia takim wyborcom bezpłatny transport z i do lokalu wyborczego w dniu głosowania. Zapotrzebowania na transport będą przyjmowane od 25 marca br. przez infolinię Poznań Kontakt 61 646 33 44;

2) głosować przez pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa do wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r.. sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 29 marca 2024 r. Wnioski należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania

3) głosować korespondencyjnie. Wniosek o głosowanie korespondencyjne można składać do 25 marca 2024 r. do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I, ul. Kościuszki 93 lub drogą internetową przez portal gov.pl.

Brak dostosowania właściwej dla wyborcy siedziby obwodowej komisji wyborczej do potrzeb osób z niepełnosprawnością nie pozbawia go zatem możliwości udziału w wyborach.

Miasto Poznań stara się systematycznie, w ramach przeprowadzanych remontów w placówkach oświatowych, zwiększać liczbę siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie poprzednich wyborów samorządowych w 2018 r było to 120 lokali. Obecnie z 227 stałych obwodów głosowania, 133 siedziby okw są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (59% siedzib stałych obwodów głosowania). Miasto zatem wypełnia warunek określony w art. 186 § 1 Kodeksu Wyborczego.

Nie na każdym jednak obszarze miasto dysponuje odpowiednią liczbą budynków użyteczności publicznej i komunalnych, w których można zlokalizować taki lokal wyborczy. Tak jest szczególnie w przypadku siedzib obwodowych komisji wyborczych zlokalizowanych w historycznych dzielnicach miasta z zabudową zabytkową.

fot. P. Skrzypalik, TD

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *