Koalicja Garbary

Zainicjowanie współdziałania pomiędzy mieszkańcami Garbar, lokalnymi stowarzyszeniami i przedsiębiorcami było celem pierwszego spotkania zorganizowanego przez Radę Starego Miasta. W dyskusji udział wzięli m.in.Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta oraz urzędnicy kilku ważnych z punktu widzenie rewitalizacji wydziałów i komunalnych spółek.

Spotkanie dotyczyło zmian, które zachodzą na tej ulicy, ale także planowanych inwestycji, a tych w perspektywie kilku lat będzie kilka i będą miały ogromne znaczenie zarówno dla lokalnej społeczności jak i poznaniaków

Czeka nas sporo działań infrastrukturalnych [długa lista na końcu] ale też związanych z rewaloryzacją kamienic zarówno prywatnych jak i komunalnych. Podstawowym celem działań jest jednak rewitalizacja z minimalizowaniem procesów gentryfikacyjnych, czemu sprzyjać powinna aktywność ZKZL w działaniach remontowych. Kluczowym elementem jest tutaj uspokojenie ruchu [na wszystkich odcinkach Garbar] oraz nasadzenie jak największej ilości zieleni.

Działania infrastrukturalne nie mogą odbywać się bez społecznej partycypacji. A tu potencjał uczestnictwa wydaje się spory. Wokół Garbar działa kilkanaście rożnego rodzaju stowarzyszeń i podmiotów prowadzących m.in. działania kulturalne, prozdrowotne, ekologiczne, ograniczające wykluczenie społeczne, oświatowe czy działające na rzecz przedsiębiorców. Będziemy tworzyli listę partnerów.

Dobrym pomysłem rewitalizacyjnym jest Zaułek Rzemiosła, w ramach którego z preferencyjnych stawek w budynkach ZKZL korzystają przedsiębiorstwa oferujące unikatowe usługi jak czyszczenie i szycie kołder, malowanie obrazów, fotograficzne, introligatorskie… Potrzeba tu jednak stworzenie spójnej polityki promocyjnej i aktywnego działania marketingowego.

Już wcześniej lokalni przedsiębiorcy próbowali się aktywizować w ramach porozumienia Garbary &Co, gdzie punktem kontaktowym była strona na facebooku. Wierzę, że wyróżnikiem ulicy mogą być zwyczajne sklepy a nie będące, nie do końca pożądana wizytówką: lombardy i punkty z alkoholem.

Warto zastanowić się nad nasadzeniami drzew przy samej ulicy jak i całym garbarskim fyrtlu. Tu należy zadać sobie pytania o działania związane ze stanem podziemnej infrastruktury i potencjalną koniecznością jej wymiany. To umożliwi zaplanowanie posadzenia drzew w gruncie.

Myśląc o planowaniu przestrzennym mamy dwa rodzaje planów: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i nowe rozwiązanie – miejscowy plan rewitalizacji, który może dotyczyć mniejszych obszarów i wskazywać rozwiązania istniejących problemów natury społecznej.

Na tym etapie ważne wydaje się powołanie Koalicji Garbary, lokalnego porozumienia działającego na rzecz rewitalizacji fyrtla. W dyskusji podawano m.in. przykłady kreatywnych działań z Łazarza [Generator Pireus].

Być może dobrym punktem spotkań, miejscem kreatywnych pomysłów będzie miejska kamienic pod numerem 47, gdzie dziś mieszczą się cztery ważne społecznie podmioty: Stowarzyszenie Zielony Zakątek, Zrozumieć i pomóc, Galeria w Bramie, a także Manufaktura Obrazów działająca w ramach Zaułku Rzemiosła.

Żeby dyskutować o rewitalizacji tej przestrzeni potrzebne jest zrozumienie jej specyfiki zarówno historycznej, a tu pretekstem może być wydanie Kroniki Miasta Poznania poświęcone temu fyrtlowi i urbanistycznej w kontekście nowych inwestycji deweloperskich i komunikacyjnych.

W opinii urbanistów trudno rozmawiać o rewitalizacji bez zdefiniowania czynników miastotwórczych i tych mających degradacyjny wpływ na przestrzeń i relacje społeczne.

Trakt możemy podzielić na trzy części. Pierwszą od linii kolejowej i Cytadeli na Północy do skrzyżowania z ulicą Estkowskiego, druga do Placu Bernardyńskiego i trzecia część do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi. Fragmenty te o swoistej specyfice nie tworzą spójnej całości, ale ich społeczne i urbanistyczne funkcjonowanie wynika z komunikacyjnego założenia całej arterii.

INFRASTRUKTURA

Co nas czeka [od południa] rewitalizacja rynku Bernardyńskiego, budowa parkingu kubaturowego w sąsiedztwie szpitala, ale też wyprowadzka Szpitala Klinicznego przy Długiej [pytanie, o dalsze zagospodarowanie], rozbudowa szpitala onkologicznego, inwestycja przy Wodnej / Placu Kolegiackim [przy muralu], budowa kamienicy przy Wielkiej [tam, gdzie dziś obskurny pawilon] rewaliryzacja skweru Gotarda, przebudowa skrzyżowania Garbary – Estkowskiego, związana z tramwajem z Naramowic, ale też w dalszej kolejności uspokojenie ruchu do jednej nitki i przeniesienie tranzytu wschód – zachód na I ramę przy Cytadeli, tu także powróci temat zabudowy Małych Garbar i Stawnej, rewitalizacja Starej Rzeźni, dalsze inwestycje na Szyperskiej / Piaskowej, budowa centrum komunikacyjnego na Garbarach i wreszcie I rama oraz kolejne tory kolei metropolitalnej mające ogromny wpływ na komunikację ogromnych inwestycji deweloperskich na Ostrowie Tumskim i okolicach Zawad.

KULTURA, DZIAŁANIA SPOŁECZNE

Garbary to także potencjał kulturalny, na ulicy i w bezpośrednim sąsiedztwie – w fyrtlu działa kilka galerii: U Jezuitów, Rodriguez, Garbary 48, Galeria w Bramie, Centralne Oko, a zapewne także sporo podmiotów będzie funkcjonowało w kompleksie Starej Rzeźni. Ale już dziś można zaplanować ciekawą trasę turystyczną Galeriami Garbar.

W spotkaniu na platformie ZOOM udział wzięli:

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *