Autor Tomasz Dworek

0

Zapraszamy na XIV Sesję

Zapraszamy na XIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek , 24 września 2020 roku, o godz. 17:00 Porządek obrad sesji: Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta, Przedstawienie porządku obrad, Komunikaty,...

0

Kamienica ruina – remontowy pat!

Zapytałem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stan niszczejącej od lat kamienicy przy ulicach Grobla – Mostowa. Na gemelę wokół zwrócił uwagę jeden z mieszkańców. Sytuacja jest patowa. Nadzór budowlany od kilku lat zleca konieczne...

0

Kto powinien finansować sztukę w mieście?

Mamy dziś przesadnie zabetonowane przestrzenie, bez zieleni a także różnego rodzaju form artystycznych. Dziś łatwiej postawić patriotyczny lub polityczny monument niż abstrakcyjną formę, cieszącą oko bądź zmuszającą do zastanowienia. Co więcej mamy tu zaskakującą...

0

Staromiejski Budżet na 2021 rok

Zieleń miejska, remonty chodników, działania kulturalne i ekologiczne, remonty w szkołach oraz bezpieczeństwo na Starym Mieście to główne punkty budżetu uchwalonego przez Radę Osiedla Stare Miasto na 2021 rok. Radni rozdzielili prawie 1 mln...

0

Jakie Stare Miasto, jaki Poznań w przyszłości?

Rada Osiedla Stare Miasto podczas sierpniowej sesji przyjęła uchwałę – wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Poznania. Uchwałę przygotował radny Jacek Maleszka, przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji. Zapisy studium...

0

Gwarna i kolejne etapy rewitalizacji centrum

Gemela na Gwarnej jest ogromna. Szpetota tym bardziej razi, że w sieci dostępne są zdjęcia tej ulicy z czasów przedwojennych i PRL-u z pięknymi neonami. Miejski Konserwator zabytków prowadzi rozmowy zmierzające do uporządkowania sytuacji...