Stanowisko Zarządu Starego Miasta dotyczące zmian na Placu Bernardyńskim

Uchwała Zarządu Osiedla Stare Miasto dotycząca Koncepcji rozwiązań poprawiających funkcjonowanie Rynku Bernardyńskiego

Zarząd Osiedla Stare Miasto pozytywnie odnosi się do działań zmierzających do uporządkowania przestrzeni publicznej wokół Placu Bernardyńskiego. Otrzymana prezentacja „Koncepcja rozwiązań poprawiających funkcjonowanie Rynku Bernardyńskiego” przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną wymaga jednak wyjaśnień, a kilka z propozycji odbiega od kierunków wskazanych podczas spotkania w terenie zorganizowanego przez Radę Osiedla z udziałem zastępcy prezydenta Miasta Poznania, pana Macieja Wudarskiego.

Zarząd Osiedla z zadowoleniem przyjął koncepcję zagwarantowania bezpiecznego przejścia pieszych wzdłuż ulicy Garbary do przystanków autobusowych, wykorzystującą ławki, donice z zielenią i słupki. Wątpliwości radnych budzi jednak wjazd na rynek przez przystanek autobusowy (sic!)

W prezentacji nie została przedstawiona propozycja uporządkowania nielegalnego parkowania wzdłuż ścieżki pieszej i rowerowej przy przystanku tramwajowym. Zdjęcia satelitarne pokazują patologię parkingową w tym punkcie, omawianą podczas czerwcowego spotkania.

Informacja Magistratu: http://www.poznan.pl/mim/info/news/plac-bernardynski-uporzadkowany,122480.html

Podsumowanie czerwcowego spotkania – kliknij poniżej


 

Share

Zobacz również