XLI Sesja Rady Osiedla Stare Miasto

Zapraszamy na XLI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 30 sierpnia 2018 roku o godz. 18:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [Internat Zespołu Szkół Sportowych]

Porządek obrad XLI sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2018 r.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2018 r.
6. Projekt uchwały w sprawie listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2019 rok
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań w zakresie konserwacji miejskich zieleńców w latach 2019-2021
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018
9. Opinia dotycząca grantów
10. PBO – punkty głosowania
11. Najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 75.
12. Budowa drogi rowerowej na ul. Strzeleckiej
13. Opinia w sprawie rozwiązań geometrycznych dla przebudowy wyspy kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Niepodległości – Libelta
14. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia czystości i porządku na brudnych i zaniedbanych deptakach na ulicy Półwiejskiej i ulicy Wrocławskiej
15. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań zmierzających do uregulowania sprawy używania podczas postoju silników spalinowych agregatów chłodniczych
16. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
17. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami
18. Wolne głosy i wnioski;
19. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również