Dobry Sąsiad na Starym Mieście – oto laureaci!

Kolejni Dobrzy Sąsiedzi na Starym Mieście – warto doceniać lokalnych przedsiębiorców i liderów! Wśród wyróżnionych są m.in. szewc, listonosz, bibliotekarki, aktywiści i kilkoro przedsiębiorców działających społecznie!

Na poznańskim Starym Mieście można prowadzić dobry, rentowny biznes. Sporo tu turystów, klientów, petentów urzędów, uczestników życia kulturalnego i niestety coraz mniej mieszkańców! A na tym, żeby jak najwięcej osób mieszkało w centrum i tworzyło wyjątkowy klimat centrum miasta zależy osiedlowych radnym. Rok temu Rada Osiedla wręczyła pierwsze certyfikaty Dobrego Sąsiada, dziś przyszedł czas na kolejne wyróżnienia!

W ludziach tkwi olbrzymi społeczny potencjał, a działania na rzecz mieszkańców trzeba pokazywać i zachęcać także innych do dbania o swój fyrtel – mówi radny Tomasz Dworek

W najbliższą środę 21 listopada o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Poznania (pl. Kolegiacki 17) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów i certyfikatów dla przedsiębiorców – jak możemy przeczytać w preambule – wyróżnienia dla wszystkich zaangażowanych w budowę więzi społecznych i dobrosąsiedzkich relacji, tych których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych.

Oto Laureaci

Wśród Dobrych Sąsiadów w zgłoszeniach wskazano Grzegorza Kmitę – Patyczaka, staromiejskiego listonosza [ale także przewodnika po Poznaniu i muzyka rockowego] oraz pana Bernarda Jakubowskiego, szewca z ulicy Kopernika. Choć być może panów wiele różni to obaj mają dar zjednywania sobie ludzi.

W zakładzie pana Bernarda zawsze jest tłoczno i to nie tylko z powodu jakości usług, to sąsiedzki punkt kontaktowy w tym fyrtlu!

Dobry listonosz to instytucja zaufania publicznego. A Grzegorza Kmitę, jako dobrego sąsiada wskazało wielu mieszańców. Ale dlaczego, pytaliśmy?

Bo to po porostu świetny człowiek, miły, życzliwy, zawsze można fajnie i mądrze porozmawiać. Doceniają go staromiejscy seniorzy!

Patyczak – bo to także jego pozazawodowy pseudonim jest magistrem socjologii oraz przewodnikiem po Poznaniu. Jest także liderem zespołu Brudne dzieci Sida. Grupa prezentuje energetyczny punk rock z prześmiewczym, kabaretowym zacięciem w tekstach.

Warto wyróżnić i podziękować Michałowi Marcinkowskiemu, przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i rozrywkowej, ale przede wszystkim społecznikowi i aktywiście z ulicy Taczaka. To m.in. jemu zawdzięczamy pierwszą społeczną umowę pomiędzy mieszkańcami przedsiębiorcami i właścicielami. Działa jak szeryf pilnując przestrzegania porządku na staromiejskiej uliczce, inicjator wielu wydarzeń kulturalnych.

Restauratorzy zdawali sobie sprawę, że będzie potrzebny kompromis – ze sobą nawzajem, mieszkańcami, władzami miasta. Wypracowywali go powoli, rozmawiając. I tak powstała nieformalna umowa społeczna, której się trzymają. Można to dostrzec np. latem, kiedy punktualnie o godz. 22 chowają krzesła i parasole z ulicy. Przestrzegają bowiem ciszy nocnej, co wcale nie przeszkadza ich klientom. – Taczaka, podobnie jak ulice Jeżyc, stała się alternatywą dla niezbyt kulturalnego Starego Rynku – mówi w wywiadzie dla Głosu Wielkopolskiego Michał Marcinkowski

Kultura jest tym co integruje, co pozytywnie wpływa na jakość życia i zwykle sąsiedzkie relacje. Tu Rada Osiedla wyróżniła państwa Annę Zalewską Powalisz i Krzysztofa Powalisza, animatorów Poznańskiej Sceny Młodych, a także Kawiarnię Artystyczną Kóltura z ul. 23 Lutego. To miejsce z licznymi spektaklami, wystawami, tu także regularnie spotykają się seniorzy na specjalną sąsiedzką kawę za 2 zł.

Państwo Powaliszowie kształcą nie tylko muzycznie, krzewią polską historię i przekazują najwyższe wartości w kontaktach międzyludzkich. Integrują młodych ludzi ze środowiskiem z różnych grup społecznych. Wspomagają niezamożnych udzielając nieodpłatnych lekcji śpiewu i wspierają młodych we wszystkich działaniach również poza sceną. Uważam, że zasługują na wyróżnienie – podkreśla Magdalena Ignaszak, Dobry Sąsiad z Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Baletowej

Tytuł Dobrego Sąsiada bardzo dobrze ilustruje postawę osób pracujących w Kólturze zawsze otwartych na różne pomysły i działania.

Przede wszystkim kawiarnia od kilku miesięcy jest przystanią dla nieformalnej grupy seniorów „Kącik dla seniora”, gdzie nie tyko bezpłatnie udostępnia przestrzeń, ale prowadzi mnóstwo działań integracyjnych  – zgłoszenie z długa listą podpisów przysłała pani Iwona Kręglewska, organizator społeczności lokalnej na Starym Mieście.

Radni postanowili docenić także restauracje Ptasie Radio za odwagę w postawieniu ogródka przy ruchliwej ulicy Kościuszki. Stoliki cieszyły się zainteresowaniem gości, a wprowadzone zmiany pozytywnie zmieniły przestrzeń, wpływając także na zachowanie bezpieczeństwa.

Smakując pizzę albo pijąc kawę w blaszaku przy Placu Wielkopolskim przenosimy się do Włoch! Nie tylko dlatego, że oferowane są dania z Italii ale Pizzeria Pansa Piena stworzyła towarzyski klimat. Na latte wpadają tu studenci z Uniwersytetu Artystycznego, kupcy z rynku, po pizzę przychodzą pracownicy z okolicznych biur.

Dobrych sąsiadów – przedsiębiorców wyróżniać będziemy certyfikatem i specjalnym godłem nalepką umieszczaną na drzwiach np. do restauracji, będącą także konsumencką rekomendacją dla poznaniaków i turystów – podkreśla radna Maria Sokolnicka – Guzek, przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Rekreacji i Spraw Społecznych

W tym roku staromiejscy radni zwrócili uwagę na działanie adresowane dla młodzieży i seniorów.

Wśród dobrych sąsiadów są aktywiści działający w Stowarzyszeniu Pedagogów Riposta na Garbarach, którzy pokazując młodym ludziom alternatywne formy spędzania czasu motywując do osobistego samorozwoju. Działają nieszablonowo, organizując wydarzenia na podwórkach i w działaniach streetworkingu.

Stowarzyszenie RIPOSTA prowadzi szereg działań kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poszerzając perspektywę pozytywnych doświadczeń. Co ważne, doświadczenie pedagogiczne aktywistów pozwala na budowanie dobrych relacji w tempie oraz na zasadach, jakie akceptują uczestnicy licznych zajęć i warsztatów – mówi Agata Mielech, prezeska Stowarzyszenia

A dumni możemy być z młodzieży z Zespołu Szkół Odzieżowych, którzy w ramach Klubu Ośmiu wykorzystując swoje zawodowe kompetencje opiekują się pacjentami hospicjum a także świadczą usługi fryzjerskie dla seniorów z domów pomocy społecznej a także dla bezdomnych.

Wśród wyróżnionych są dwie jednostki miejskie, które starają się docierać do swojego najbliższego otoczenia. Centrum Kultury Zamek – to wielka instytucja o znaczeniu europejskim, realizująca wydarzenia przyciągające tysiące poznaniaków i gości z całego świata, ale skupia się także na działaniach rewitalizacyjnych Św. Marcina i projektach ekologicznych i promujących czytanie książek

Natomiast Biblioteka Raczyńskich to zawsze ważne miejsce na społecznej mapie miasta, a szczególna w tym rola bibliotekarek i bibliotekarzy. Serdeczne, kompetentne, potrafiące zainteresować czytelników literaturą – takie są panie bibliotekarki z filii na Chwaliszewie Karolina Dąbrowska i Magdalena Kokot.

Lokalne wyzwania dotyczą nie tylko infrastruktury, lecz również wzajemnej odpowiedzialności za wspólną przestrzeń miejską. Polepszenie sytuacji nastąpić może dzięki zwiększeniu poziomu społecznej aktywności i obywatelskiej współpracy, na czym bardzo nam zależy – podkreśla Andrzej Rataj, przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto i radny miejski.

Projekt Dobry Sąsiad objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Share

Zobacz również