Samotny senior! Rozmawiajmy, pomagajmy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza na spotkanie zatytułowane „Samotność poznańskiego seniora”, które odbędzie się 26 listopada o godzinie 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Krakowskiej 10.

Spotkanie będzie dotyczyło problemu, który jest niewidoczny, ale bardzo poważny – mianowicie samotności i osamotnienia seniorów, którzy z różnych powodów niezależnych od nich samych są uwięzieni we własnych mieszkaniach. Proponujemy aby wspólnie zastanowić się jakiej pomocy te osoby potrzebują, oraz co i jak możemy zrobić aby zaspokoić ich potrzeby.

Naszym zamierzeniem jest, aby spotkanie stało się zaczynem do powstania grupy roboczej złożonej z osób, którym bliski jest ten problem i wypracowania konkretnych rozwiązań, które będzie można wprowadzić w życie na poziomie lokalnym (ulicy, dzielnicy) i ogólnomiejskim – informuje Iwona Kręglewska, organizator społeczności lokalnej na Starym Mieście.

Organizatorzy maja nadzieję, że spotkanie będzie dla wszystkich uczestników doskonałą okazją do wymiany wiedzy oraz nawiązania ciekawych kontaktów do realizowania w przyszłości działań na rzecz poznańskich seniorów.

Spotkanie rozpoczną eksperci na co dzień pracujący z seniorami, którzy wprowadzą uczestników w zagadnienie samotności seniorów z różnych punktów widzenia. Najważniejsza część spotkania to część dyskusyjna, czas na pytania i dzielenie się pomysłami.

Share

Zobacz również