Skwer Gotarda – ZZM ogłosił przetarg na projekt

Czyżby coś drgnęło w temacie rewitalizacji skweru Osady Św. Gotarda? ZZM ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ale miasto działki te chce sprzedać pod funkcję mieszkaniową! W każdym razie formalnie, bo taki zapis jest w obowiązującym mpzp. Były już tam zresztą plany zabudowy placu. Z punktu widzenia mieszkańców sytuacja jest czytelna. Rada Osiedla zakłada w tym miejscu skwer, miejsce wypoczynku, co ma fundamentalne znaczenie dla rewitalizacji Garbar! To także zaakcentowanie historycznego znaczenia w formie rezerwatu archeologicznego.

Zaniedbaną przestrzeń udało się uporządkować przy okazji Euro 2012. Od wielu miesięcy urzędnicy, miejscy aktywiści i staromiejscy radni pracowali nad koncepcją upamiętnienia przedlokacyjnej osady. Odbyło się m.in. spotkanie Zespołu ds. Osady Św. Gotarda dotyczyło m.in. zagospodarowania rezerwatu archeologicznego po dawnym klasztorze Dominikańskim

Efektem działań jest wstępny koncepcyjny projekt odnowy tego zaniedbanego od lat miejsca. Celem jest takie zagospodarowanie przestrzeni, by w czytelny sposób odtworzyć i wyeksponować dawny historyczny układ wirydaża klasztornego. Pomocne są w tym wnikliwe badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1970-1971.

Projekt uwzględnia odpowiednio dobraną zieleń odtwarzającą brakującą zabudowę po stronie północnej i wschodniej, oświetlenie całego obiektu oraz elementy małej architektury włącznie z odbudową starej studni pośrodku placu poklasztornego.

Warto wspomnieć, że prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmują także ulicę Stawną, która nie była we wcześniejszym opracowaniu. Plan uchwalony w 2002 roku przewiduje w tym miejscu zabudowę mieszkaniową – stad być może oferta inwestycyjna miasta.

W działania zaangażowani są radni: Andrzej Rataj, Tomasz Dworek

Poniżej dwie galerie + link do przechadzki po Osadzie, sporo ciekawostek! – zapraszam!

Wizualizacje_skwer Gotarda – pobierz PDF

Przetarg ZZM [lipiec 2019] http://zzmpoznan.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/156414/rewaloryzacja_skweru_po_klasztorze_dominikanow_u_zbiegu_ul_garba

ZZM pismo wyjasnienie wlasności – pobierz PDF

 


—————–

Share

Zobacz również