Ależ ciekawa wycieczka po Osadzie Św. Gotarda. Jutro powtórka!

Wycieczka po dawnej osadzie Św. Gotarda przyciągnęła tłumy poznaniaków i turystów. To była znakomita okazja wejścia do niedostępnych zazwyczaj miejsc i zobaczenia wyjątkowych zabytków niepokazywanych na co dzień. Jutro kolejna przechadzka, warto zarezerwować godzinę z kawałkiem na poznanie historii mieszkańców osady, która powstała przed lokacją Miasta Poznania.

Dodatkowo można spróbować swoich sił w grze wiodącej śladami osady, której historia sięga czasów Bolesława Krzywoustego i jego fundacji kościoła pod wezwaniem tego słynnego wówczas niemieckiego świętego z Saksonii.

Podczas wycieczki zobaczyć można nie tylko podominikański kościół przy ul. Szewskiej, ale także klasztorne sale i wyjątkowe zasłonięcie obrazu, podobne jak to ma miejsce na Jasnej Górze. Tu zapewne sprawne oko wypatrzy na ołtarzu psa… Będzie można także spoglądać na świątynię z perspektywy ambony. O powstaniu w tym miejscu kościoła i klasztoru i jego różnych mieszkańców opowiada przewodnik.

Będzie także opowieść o Żydach, których osiedlenie się w tej części Poznania spowodowało handlowy rozkwit miasta. Nie bez powodu mamy ulicę Żydowską i mały kościółek ze studzienką w podziemiach z uzdrawiającą wodą. Ciekawa jest także historia podominikańskiego klasztoru i zbudowanego w jego części pruskiego Arsenału.

Ten fyrtel Poznania wymaga gruntownego uporządkowania. Nad pracami rewitalizacyjnymi pracuje specjalny zespół powołany przez prezydenta Mariusza Wiśniewskiego i Rada Osiedla Stare Miasto.

Udało mi się także dotrzeć do ciekawej informacji z początków osady. Andrzej Zarzycki w książce poświęconej historii piekarnictwa w Poznaniu podaje, że na terenie osady, w miejscu odsłoniętych murów klasztoru znajduje się XIII wieczny piec chlebowy. To wyjątkowe wykopalisko świadczące o dużym znaczeniu średniowiecznego rzemiosła. Dziś jest niedostępny, ale może warto go wyeksponować przy okazji prac rewaloryzacyjnych klasztoru i wirydarza.

Udział w spacerze finansowanym ze środków Miasta Poznania jest całkowicie darmowy, a przewodnik czekać będzie na zainteresowanych w niedzielę, 30 lipca o godzinie 14:00 przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Szewskiej.

Źródła zdjęć: Tomasz Dworek, Osada Św. Gotarda XIII w, źr. Wielka Księga Poznania, za: A. Zarzycki, Poznań Dzieje miasta chlebem wypiekane, Poznań 2004, Piec chlebowy w Osadzie Św. Gotarda, źr. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, nr inw. 24504 za: A. Zarzycki, Poznań Dzieje miasta chlebem wypiekane, Poznań 2004, Ulotka – gra miejska Śladami Osady Św. Gotarda,  Arsenał [budowa 1869] – Biblioteka Uniwersytecka

Share

Zobacz również