Galeria w Bramie

Galeria w Bramie to jeden z oddolnych pomysłów rewitalizacyjnych na Garbarach. W bramie charakterystycznej kamienicy pod numerem 47 planowane jest utworzenie nie tylko przestrzeni wystawowej ale przede wszystkim miejsca integrującego mieszkańców.

Dziś sam budynek jak i przejście na podwórze są mocno zaniedbane, wymagające sporych prac remontowych. Dzięki wsparciu Centrum Inicjatyw Lokalnych Startownia Staromiejska udało się zdobyć środki na odnowienie ścian i sufitu przejścia bramnego, zakup i montaż szyldu na fasadzie kamienicy oraz modernizację oświetlenia.

Zaangażowane w remont oraz organizowane ekspozycje są osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pod adresem Garbary 47: Stowarzyszenie Zrozumieć i Pomóc, realizujące działania prospołeczne oraz prozdrowotne (między innymi poprzez arteterapię) w ramach Zielonego Centrum, oraz Manufaktura Obrazów, pracownią i galerią fotografii.

W galerii będą pokazywane zdjęcia dokumentujące życie Garbar i Starego Miasta oraz jego mieszkańców, wykonywane w ramach integracji społecznej przez okolicznych fotografów i fotoamatorów.

Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych wzięli na siebie w ramach działania społecznego pro bono inicjatorzy, a prowadzenie galerii i przygotowywanie kolejnych wystaw Marcin Muth z Manufaktury Obrazów.

Prace adaptacyjne zostaną przeprowadzone w lipcu i pierwszych tygodniach sierpnia, a uruchomienie galerii jest przewidziane na koniec wakacji.

Jak zapowiada Marcin Muth, nie ma terminu zakończenia projektu. Chcielibyśmy zaangażować jak największą grupę mieszkańców i sympatyków tego fyrtla w jego rewitalizację. Mamy także nadzieję na zdobywanie środków na różnego rodzaju wydarzenia, a pomysłów nam nie brakuje, mówi koordynator projektu.

Stworzenie ogólnodostępnej galerii fotografii umożliwi pasjonatom fotografowania pokazywanie swojego dorobku, związanego z historią, tradycją i współczesnością Garbar i Starego Miasta, mieszkańcom zaś i odwiedzającym da wejrzenie w charakter, historię i współczesność tej części Poznania. Jednocześnie powstanie Galerii w Bramie wpisze się w realizowany koncept rewitalizacji ulicy Garbary.

Istnienie galerii będzie miało za zadanie angażowanie okolicznych mieszkańców do współuczestnictwa w tworzeniu kolejnych wystaw, pokazywanie ich dorobku fotograficznego i dokumentalnego. Autorami pokazywanych zdjęć będą mieszkańcy Garbar i Starego Miasta, odbiorcami wystaw zarówno mieszkańcy okolic ulicy Garbary, jak i odwiedzający tę część Poznania, w tym turyści.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT deklaruje wsparcie działań lokalnych aktywistów i przygotowanie spacerów z przewodnikiem po fyrtlu.

fot. Marcin Muth

Uczestnicy projektu: Centrum Inicjatyw Lokalnych Startownia Staromiejska, Katarzyny Majer, prezes Stowarzyszenia Osób i Rodzin na rzecz Zdrowia Psychicznego Zrozumieć i Pomóc oraz szefowa Zielonego Centrum, Marcin Muth, artysta fotograf, właściciel Manufaktury Obrazów, radny Tomasz Dworek, Anna Ryks, mieszkanka Starego Miasta. Zapraszamy do współpracy.

Share

Zobacz również