Spotkanie z zastępcą prezydenta Poznania. Zagadnienia

Ustalenia ze spotkania on line zastępcy prezydenta Miasta Mariusza Wiśniewskiego z radnymi Rady Osiedla Stare Miasto w dniu 1 października 2020r.

Główne tematy: Miejscowy plan rewitalizacji dla Osiedla Stare Miasto, w tym problemy najmu krótkoterminowego, zabezpieczenie powierzchni zabudowy przeznaczonej dla funkcji mieszkalnej na obszarze Starego Miasta, jednakże z dopuszczeniem realizacji obiektów usługowych, handlowych i biurowych, realizowanie zabudowy o charakterze wielofunkcyjnym.

Miejscowe Plany Rewitalizacji

Pan Adam Derc z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przedstawił przyjętą strategię działania dla obszaru Starego Miasta. W pierwszej kolejności trzeba uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopiero następnie miejscowy plan rewitalizacji.

MPR jest nowym narzędziem, które pozwala ingerować w prawo własności. Przyjęcie planu miejscowego pozwoli kontrolować inwestycje na tym obszarze.

Plan dla Starego Miasta i Starej Rzeźni są priorytetowe. Plan staromiejski jest wstępnie napisany, w tym kwartale zostanie przedłożony do akceptacji Prezydenta Miasta i następnie skierowany do konsultacji społecznych.

Tu więcej na ten temat [uchwała Rady]

Kwestia najmu krótkoterminowego

Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Jan Mazurczak poinformował, że organizacja współpracuje z urzędami miast w ramach Unii Metropolii Polskich i że powstał zespół pod przewodnictwem Poznania, który ma za zadanie dzielenie się dobrymi praktykami w sprawie najmu krótkoterminowego z Polski i Europy.

W ramach zespołu konsultowane i proponowane są także rozwiązania prawne, które pomogą uregulować rynek najmu i uporządkować obowiązek rejestracji obiektów noclegowych w rejestrach gminy. Zwrócił także uwagę, że problemy najmu dotyczą spraw społecznych i fiskalnych. Kwestie społeczne to uciążliwe sąsiedztwo wynajmujących apartamenty. Organizacje turystyczne mogą podjąć się tu pracy z właścicielami apartamentów, turystami czy mieszkańcami, apelując o lepsze zachowanie czy informując o prawach i możliwościach mieszkańców. Prezes PLOT zaproponował także spotkanie z przedstawicielami Rady Osiedla Stare Miasto, aby przybliżyć prace zespołu i podzielić się informacjami.

Degradacja ulic przez zachwianie równowagi funkcji (przykład ulicy Wrocławskiej i ulicy Półwiejskiej).

Radni osiedlowi zwrócili szczególnie uwagę na problem ul. Wrocławskiej i notoryczne łamanie przez właścicieli lokali norm hałasu a także problem postępującej degradacji tej ulicy oraz ulic sąsiednich.

Prezydent Wiśniewski przedstawił argumenty przemawiające za przeciwną tezą – m. in. zwiększenie bezpieczeństwa, wprowadzenie Parku Kulturowego , działania zmierzające do zaprzestania działalności klubów go-go, uzależnienie zgody na ogródek gastronomiczny od braku mandatów za przekroczenie norm hałasu, monitoring miejski, rygor czystości, uporządkowanie szyldów i demontowanie nielegalnych nośników reklamowych, karanie przez Straż Miejską za łamanie zapisów uchwały o Parku Kulturowym, wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej. Dodał, że nie uważa, że wszystko jest idealnie ale na przestrzeni ostatnich lat widać konkretne efekty poprawy ładu i estetyki przestrzeni miejskiej, głownie dzięki zapisom Parku Kulturowego. Przedstawiciel Policji przyznał, że w ostatnim czasie złamań norm jest mniej. Zobowiązał się także do podjęcia wzmożonych działań w tym obszarze. Z kolei Prezydent Wiśniewski poprosił także radnych o zgłaszanie do Straży Miejskiej i Policji wszystkich napotkanych przekroczeń norm.

I rama komunikacyjna i ruch na Garbarach

Celem władz miasta jest dokończenie I ramy komunikacyjnej, uzupełnionej o dodatkowe połączenie o charakterze lokalnym (np. kładki pieszo-rowerowej) łączącej tereny EC Garbary z węzłem przesiadkowym Poznań Garbary.

Zabezpieczenie przestrzeni dla poszerzenia magistrali kolejowej i dla węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Poznań Garbary ze zjazdem z I ramy komunikacyjnej, trasami rowerowymi, pieszymi, przystankiem tramwajowym, przystankami autobusowymi.

Zwiększenie liczby i częstotliwości nocnych patroli pieszych Straży Miejskiej i Policji w rejonie Starego Miasta.

Tu więcej o I Ramie:

Tu o problemach komunikacyjnych:

Dotacje na wsparcie renowacji zabytków prywatnych

Wprowadzenie regulacji uzależniających udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, od dbałości beneficjenta dotacji o ład przestrzenny i zasady estetyki.

Joanna Bielawska-Pałczyńska Miejski Konserwator Zabytków poinformowała, że przy najbliższej aktualizacji uchwały pojawi się zapis dot. uzależnienia dotacji od prowadzenia działań samowolnych na budynku zabytkowym tj. np. zamieszczania reklam. Dodała, że wykonane są już tabliczki informujące, że dany obiekt otrzymał dotację konserwatorską.

Modernizacja ulicy Karmelickiej i brak poszanowania opinii Rady Osiedla i lokalnej społeczności.

Zmiany na ulicach: Długiej, Karmelickiej, Krakowskiej, Kwiatowej, Łąkowej, Rybaki, Strzałowej, Strzeleckiej i Zielonej i likwidacja miejsc postojowych.

Zakaz ruchu rowerowego i hulajnóg na ul. Półwiejskiej na całej długości, oraz likwidację szlaku rowerowego R9 biegnącego tą ulicą.

Zmiany w Szkole Podstawowej numer 82: modernizacja boisk i przeniesienie przedszkola do szkoły

Dyr. Foligowski z Wydziału Oświaty poinformował, że przeniesienie przedszkola do szkoły pozwoliło na efektywne wykorzystanie pustej powierzchni, miasto ma zamiar inwestować z ten obiekt, w infrastrukturę. Nie ma problemu z zachęceniem mieszkańców do skorzystania z oferty przedszkola, dzięki temu część dzieci skorzysta także z oferty szkoły jako kolejnego etapu edukacji. Przedszkola przy ul. Mielżyńskiego nie udało się uratować, była jednoznaczna opinia specjalistów od wymogów przeciwpożarowych, że konieczna jest gruntowna przebudowa kamienicy.

Pozostałe tematy:

Realizacja dalszych etapów projektu Centrum.
Sprawy rewitalizacji rejonu ulicy Wronieckiej.

Zwiększenie dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny w związku z funkcjonowaniem ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych.

Przywrócenie możliwości wiążącego opiniowania przez Radę Osiedla Stare Miasto likwidacji miejsc postojowych na cele ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych.

Share

Zobacz również