Sąsiedzki skwerek na Szyperskiej

Skwerek przy Faworze może być przyjaźnie zaaranżowaną zieloną przestrzenią, przy której będzie można się i po prostu pogadać z sąsiadami. Zdegradowany przez nielegalnie parkujące auta trawnik chcemy obsadzić roślinami angażując sąsiadków.

Widzimy się w sobotę, 7 listopada od 10:00 do 14:00 [będzie dobra pogoda] będziemy wspólnie sadzili byliny pod czujnym okiem fachowca Magdy Garczarczyk z Kolektyw Kąpielisko, będą też warsztaty przyrodnicze! Oczywiście z zachowaniem reżimu epidemiologicznego.

Choć to teoretycznie dość mała przestrzeń wymaga jednak wielu prac związanych m.in. z wywiezieniem zanieczyszczonej ziemi i nawiezieniem żyznej gleby, a także postawieniem słupków. Przy okazji sadzenie bylin chcemy opowiedzieć Wam razem z ekologami i aktywistami o roli zieleni w mieście, a także zorganizować rodzinne eko warsztaty dla dużych i małych. Chcemy się także zaprzyjaźnić, także z nowym inspirującym sąsiadem, Uniwersytetem Artystycznym, który zagospodarowuje Starą Papiernię i dworek.

Ulica Szyperska cierpi z powodu osłabionej tkanki społecznej. Składa się na to szereg czynników, dlatego grupa mieszkańców przy wsparciu staromiejskich radnych chce zrealizować projekt sąsiedzkiego skwerku, który będzie elementem łączącym ludzi, budującym współodpowiedzialność za fyrtel.

PROBLEMY SĄSIEDZTWA – dlaczego chcemy zrealizować projekt?

(1) Skomplikowana sytuacja własnościowa:
biurowiec Wechty, miejska Papiernia, dwór przy Szyperskiej, społeczny TBS, prywatna Szyperska 13, miejskie ulice i ulice należące do TBSu, ale już nie wszystkie chodniki, płot i podwórze sądu, nowa inwestycja Echo Investment

(2) Grupy mieszkańców o zróżnicowanych potrzebach i relacjach z otoczeniem.

(2.1) Stali mieszkańcy:
Z jednej strony mamy seniorów, z drugiej zapracowanych ludzi, często rodziców, z trzeciej singli, młode pary czy studentów często zmieniających miejsce zamieszkania.

(2.2) Okazjonalni użytkownicy:
Z jeszcze innej strony mamy ludzi pracujących w piekarni, pracowników biurowca, urzędu, petentów, a teraz pracownicy i studenci UAP w Starej Papierni.

(3) Fragmentacja wspólnot mieszkaniowych i lokatorskich
Obecnie są dwie wspólnoty mieszkańców, a za chwilę dołączy do nich kolejna: od strony Piaskowej są mieszkańcy TBSu, od Szyperskiej – bloku Szyperska 13. Sytuacja lokatorów mieszkań wynajmowanych jest dodatkowo niekorzystna ponieważ nie mają żadnych praw do udziału we wspólnocie mieszkaniowej.

Te grupy słabo się więc integrują ponieważ nie mają oczywistych punktów zaczepienia do wspólnych działań czy spotkań, innych niż wieczorna pogawędka na spacerze z psem (o ile ktoś psa posiada). Ta relacja dodatkowo osłabła w obliczu aktualnej pandemii.

Można powiedzieć: nie znamy się, choć wszyscy spotykamy się codziennie w tej samej piekarni.

Inicjatywy takie jak “Sąsiedzki Zielony Skwer!” odwracają ten trend, stąd też wybór miejsca akcji: jałowy skwer pod piekarnią, u zbiegu ulic naszego “fyrtla”.

CEL PROJEKTU – co chcemy osiągnąć?

 • Rozpocząć otwartą debatę mieszkańców podczas wspólnej pracy
 • Pokazać, że mogą wziąć udział w kształtowaniu swojego otoczenia, zebrać ich głosy, obawy i opinie.
 • Wzmocnić poczucie wspólnoty i przywiązania do przestrzeni przez pokazanie liczebności grupy sąsiedzkiej i nadanie im sprawczości poprzez pozytywny wpływ na krajobraz.
 • Edukować w kwestii wpływu zieleni na krajobraz i jakość w okolicy

Pokazując dbałość o przestrzeń w rejonie Szyperskiej pokazujemy, że nawet jeśli tylko czasem bywamy w przestrzeni, to jest ona wspólną własnością. Każdy może o nią zadbać, w takim stopniu jaki jest dla niego możliwy: sadząc, przekopując czy okazyjnie podlewając i zbierając śmieci.

PLANOWANE DZIAŁANIA – jak to zrobimy?

(1) Dlaczego zieleń? – wybór obszaru aktywności

(1.1) Zdegradowany fragment przestrzeni który planujemy zagospodarować zielenią znajduje się w osi podróży pieszych wszystkich wymienionych wyżej grup mieszkańców

(1.2) Prace ogrodnicze są działaniem inkluzywnym: można je wykonywać niezależnie od siły, umiejętności, wieku i stanu zdrowia. Wybór takiego obszaru daje szansę na spotkanie kilku pokoleń mieszkańców.

(1.3) Relacja człowieka z przyrodą jest wartością uniwersalną i kojarzącym się przede wszystkim pozytywnie i konstruktywnie, szczególnie po okresie pandemii, gdzie zamknięcie w domach zwiększyło zauważalnie zainteresowanie mieszkańców miast terenami zielonymi: od ogrodów parapetowych i balkonowych, po RODy.

(2) Zakres działań
Działania potrzebne do zrealizowania projektu obejmują:

 • Wspólną pracę na skwerku z udziałem mieszkańców oraz radnych rady osiedla
 • Warsztaty ekologiczne dla dorosłych i dla dzieci
 • Wycieczkę do nowego sąsiada Uniwersytetu Artystycznego z opowieściami o historii miejsca
 • Komunikacja przed i po wydarzeniu: promocja i zaproszenie do współpracy
 • Transport i logistyka materiałów
 • Raport podsumowujący

(2.1) Komunikacja przed i po:

(2.2) Organizacja

 • Ze względu na skażenie ziemii, m.in. olejem samochodowym konieczne jest zlecenie zewnętrznej firmie wywiezienia i nawiezienie ziemi [ok. 1,5 tony]
 • projekt zakłada nasadzenie bylin (kwietnych roślin wieloletnich) i krzewów typowych dla naszego klimatu i odpornych na upływ czasu czy niekorzystne warunki atmosferyczne.
 • Koordynacja: transportów ziemi, roślin, zakup podstawowych narzędzi narzędzi.To zadania rozłożone w czasie od 2 do 4 dni.

(2.3) Merytoryka: działania edukacyjne i warsztatowe

 • Współpraca ze specjalistami: sadzenie roślin które trwale utrzymają się w otoczeniu i pozytywnie na nie wpłyną wymaga wiedzy z zakresu botaniki i architektury krajobrazu.
 • Warsztaty i wspólne sadzenie roślin: kluczowym elementem jest moderowane przez edukatora sadzenie krzewów i bylin. Informacja o rodzaju roślin i ich pielęgnowaniu.
 • Fizyczna praca nad upiększaniem otoczenia pomoże zrealizować cele integracyjne projektu. Edukator opowie o planowanym przebiegu prac: co i dlaczego zrobimy. Aby dobrać odpowiednie rośliny i przygotować warsztaty współpracować będziemy z Magdą Garczarczyk – architektką krajobrazu z Projekt Zieleniak oraz Gabrielą Walerych – horiterapeutką z Hortineo. Warsztaty przeprowadzimy w tematyce “Rabaty, kwiaty i zapylacze – o roli roślin w wielkim mieście” dla dzieci i dorosłych. Będą dotyczyć roli zieleni w mieście oraz praktycznego aspektu wyboru roślin do warunków miejskich, sadzenia i pielęgnacji roślin. Edukatorki podpowiedzą na co zwrócić uwagę przy zakładaniu kwiatowej rabaty w mieście, przy dość mało sprzyjających warunkach i biorących pod uwagę także owady-zapylacze. Warsztat będzie mieć charakter praktyczny i odbywać się będzie w trakcie realizacji prac.
 • Elementy diagnozy społecznej: rozmowa o zieleni będzie pretekstem do rozmowy o jakości otoczenia. Będziemy zbierać głosy mieszkańców w formie otwartej ankiety o potrzebach.
 • Całość procesu zakończymy poczęstunkiem i podsumowaniem prac. Pokażemy efekt zmiany, (przed i po), przeanalizujemy głosy i wnioski zebrane na tablicy

(Uwaga: jeśli nie ustąpią ograniczenia związane z COVID-19 rozłożymy pracę na tury tak, aby w danym momencie nie przekraczać dozwolonej liczby osób w otoczeniu.)

(2.4) Spacer integracyjny po Starej Papierni
Dzięki uprzejmości UAP udamy się na spacer pokazujący wnętrze Starej Papierni. Spacer będzie towarzyszącym wydarzeniem otwartym także na mieszkańców spoza “fyrtla”. Chcemy dać szansę mieszkańcom na zapoznanie się z nowym ważnym sąsiadem.

(2.5) Raport
Dokument opisujący zakres zmian i podsumowanie opinii uczestników.

Share

Zobacz również