Jakie miasto? Spotkanie dot. urbanistyki na Garbarach i Szyperskiej

Zarząd Osiedla Stare Miasto zaprasza na spotkanie dotyczące sytuacji przestrzennej w kwartale ulic Estkowskiego / Garbary / Szyperska / Północna

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2019 r. (środa) o godzinie 17:00, w Sali Malinowej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17

Porządek obrad obejmował będzie następujące tematy:

1. Informacje i dyskusja o planowanych inwestycjach [Virke, Echo Investment, Wechta]
2. Informacje i dyskusja o działaniach Miasta w zakresie polityki przestrzennej, komunikacji i zieleni
3. Informacje o sytuacji własnościowej na tym terenie
5. Informacje dotyczące ochrony zabytków
4. Informacja o planach Miasta Poznań dotyczących rewitalizacji ulicy Garbary na odcinku od ulicy Estkowskiego do Cytadeli i uwzględnieniem planowanych inwestycji przy ul. Północnej, Kutrzeby, na Podgórniku i terenie Starej Rzeźni
5. Informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa

30 stycznia 2019 Rada Osiedla Stare Miasto podjęła uchwałę w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przedstawienie koncepcji urbanistycznej dla fragmentu miasta ograniczonego ulicami Estkowskiego/Garbary – do wylotu ulicy Północnej i nabrzeża rzeki Warty oraz ustalenie przebiegu ulicy Szyperskiej w stronę ul. Północnej

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wydano warunki zabudowy dla kilku niezabudowanych działek, złożono także wnioski [rozpatrzone negatywnie przez WUIA], tym samym zaistniała podstawa do ustalenia z udziałem wnioskodawców – wspólnych – spójnych zasad – warunków dotyczących takich parametrów jak komunikacja, zieleń czy część publiczna.

Rada Osiedla zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta Poznania o przedstawienie koncepcji urbanistycznej dla fragmentu miasta ograniczonego ulicami Estkowskiego/Garbary – do wylotu ulicy Północnej i nabrzeża rzeki Warty.

Brak uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu tłumaczony był obawą przed odszkodowaniami. Tym samym Rada Osiedla zwróciła się z pytaniem o analizę dotyczącą możliwej wysokości odszkodowań w odniesieniu do konkretnych podmiotów i wskazaniem powodów takiego odszkodowania.

Wcześniej, bo 30 czerwca 2016 roku uchwałą XIX/164/II/ Rada Osiedla Stare Miasto wnioskowała o wstrzymania wszelkich decyzji administracyjnych o charakterze budowlanym i inwestycyjnym do czasu ustalenia przebiegu ulicy Szyperskiej w stronę ul. Północnej oraz ustalenia prawnej odpowiedzialności za mur oporowy nad Wartą, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa w tym rejonie.

 

 

Zaproszenie otrzymują:

Pan Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Miasta Poznania
Pan Bartosz Guss, zastępca prezydenta Miasta Poznania
Pan Piotr Sobczak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania
Pani Joanna Bielawska-Pałczyńska, Miejski Konserwator Zabytków
Pani Krzysztof Olejniczak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
Pani Magda Albińska, dyrektor Wydziały Gospodarki Nieruchomościami
Pan Grzegorz Kamiński, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Pani Katarzyna Parysek-Kasprzyk, zastępca dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Pani Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Pan Adam Derc, Miejska Pracownia Urbanistyczna
Pan Waldemar Matuszewski, Komendant Straży Miejskiej w Poznaniu
Radni Miasta Poznania
Pan Andrzej Konieczny, prezes Poznańskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administracja, Szyperska 13
Administracja Garbary 100
Stowarzyszenie Ulepsz Poznań
Virke sp z o.o.
Wechta sp. Z o.o.
Prezes Echo Inwestment Media
Mieszkańcy Osiedla Stare Miasto
Poznańskie media

Share

Zobacz również