Zapraszamy na ostatnią w tej kadencji sesję RO

Zapraszamy na ostatnia w tej kadencji XLVII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 21 marca 2019 roku o godz. 18:00, przy ulicy Młyńskiej 11 [Internat Zespołu Szkół Sportowych]

Porządek obrad XLVII sesji Rady Osiedla Stare Miasto

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego wydarzenia muzycznego 10 sierpnia 2019 r. na brzegu Warty,
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przed hotelem Altus,
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przed restauracją „Ptasie Radio”,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania
w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich,
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania lokalizacji ogródka gastronomicznego przed lokalami ZUPPI, SUSHI BOX oraz MAKARUN przy ul. św. Marcin 63,
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgórnej na por. Janiny Lewandowskiej,
10. Projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku o zmniejszenie czynszu za lokal użytkowany przez Księgarnię Klasyczną przy ul. Ratajczaka 39,
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie Stowarzyszenia Bono Serviamus w ramach Staromiejskich Inicjatyw Osiedlowych,
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie Stowarzyszenia Korporacja Teatralna w ramach Staromiejskich Inicjatyw Osiedlowych,
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Baletowej w ramach Staromiejskich Inicjatyw Osiedlowych,
14. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
15. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
16. Wolne głosy i wnioski;
17. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również