2 mln 696 tys. zł ze Strefy Płatnego Parkowania na remonty chodników!

Z punktu widzenia mieszkańców Starego Miasta i innych śródmiejskich osiedli wpływy ze strefy płatnego parkowania przekładają się na spore korzyści związane z remontem dróg (w tym jezdni i chodników). Tylko w 2019 roku na inwestycje w centrum Poznania przeznaczona będzie niebagatelna kwota 2 mln 696 tys. zł. A to tylko cześć wpływów ze strefy obejmującej także Jeżyce i część Łazarza. Staromiejscy radni przyjęli uchwałę – wniosek do Prezydenta Miasta Poznania o przeprowadzenie kampanii promującej inwestycje finansowane ze środków pochodzących ze SPP.

Dzięki tym wpływom, które stanowią niemal dziesięciokrotność środków Rady Osiedla będących w dyspozycji Zarządu Dróg Miejskich możliwe stały się remonty ulic, które wcześniej przez wiele lat nie miały na to szans, ze względu na skalę inwestycji.

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej to pokazanie mądrego wydawania publicznych pieniędzy. Mamy nadzieję że działania takie zwiększą akceptację społeczną do wnoszenia tych opłat i być może spowoduje, że mieszkańcy Poznania przychylniej spojrzą na Strefę Płatnego Parkowania – informuje radny Jacek Maleszka, inicjator uchwały.

Działania promocyjne są także ważne w kontekście planowanych przez magistrat zmian w taryfach opłat. Pokazują bowiem, że SPP nie stanowi wyłącznie środka opresyjnego, który ma ograniczać postój w obszarze strefy z deficytem miejsc parkingowych, ale przyczynia się również do poprawy jakości jezdni i chodników.

Największymi Inwestycjami, które dotychczas udało się ukończyć dzięki środkom pochodzącym ze strefy płatnego parkowania jest gruntowna i kompleksowa modernizacja ul. Rybaki i ul. Cichej. O remont obu tych ulic Rada Osiedla starała się ponad 10 lat – podkreśla radny Tomasz Dworek

Jednakże za każdym razem środki były niewystarczające. Właśnie dlatego należy jak najszerzej informować mieszkańców o źródle wpływów, które pozwoliły na przeprowadzanie tych inwestycji. Bez środków z SPP do dziś ulice te nie doczekałyby się modernizacji.

Warto podkreślić pozytywne działania dotyczące dodatkowych możliwości finansowania infrastruktury na Starym Mieście. Potrzeby remontowe są bardzo duże i jesteśmy świadomi, że wiele lat zaniechań, głównie z powodu nikłych możliwości finansowych, doprowadziły do złego stanu staromiejskich ulic. Obecnie jednak dzięki stopniowym i systematycznym działaniom mieszkańcy zauważają poprawę sytuacji – mówi Andrzej Rataj radny Miasta Poznania i przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

W tym roku, jeśli uda się dopełnić wszystkich niezbędnych formalności administracyjnych, a także pozytywnie rozstrzygnąć przetargi wyremontowane mają zostać:

• chodnik na ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Półwiejskiej, wraz z rewaloryzacją zieleni oraz miejscami postojowymi – wskazane do realizacji w 2018 roku;
• ul. Kwiatowa na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Rybaki – wskazane do realizacji w 2018 roku;
• chodnik po południowej stronie ul. Kwiatowej na odcinku między ul. Rybaki, a ul. Łąkową
• chodniki na ul. Ogrodowej;
• chodnik wraz z miejscami postojowymi na ul. Karmelickiej, po stronie zabudowy mieszkalnej.

Share

Zobacz również