Garbary – Szyperska – tak ZDM odpowiada na korespondencję

Miasto Poznań od 10 lat nie może wyegzekwować od znanego dewelopera dokończenia ul. Szyperskiej. Mieszkańcy, Rada Osiedla i rowerzyści wnioskowali o udrożnienie przejazdu, w stronę ul. Północnej, dotychczas nie było to możliwe. Wtem deweloper chce stawiać tam parking więc miasto robi wszystko by zaspokoić jego potrzeby.

ZDM nie odpowiedziało na pytanie o legalność dotychczasowego parkingu [znajdującego się na prywatnej działce] – skoro oficjalnie nie ma tam drogi to jak zgodnie z przepisami odbywał się wjazd? ZDM nie wyjaśnił także dlaczego miejskie latarnie oświetlały prywatny parking oraz czy na prąd ciągnięty od latarni do budki parkingowej podpisana była jakaś umowa. Dokumentacja zdjęciowa zweryfikowana z zestawieniem ZDM pokazuje, że deweloper zajmuje więcej pasa drogowego niż wynika to z przesłanej mapki. ZDM nie odpowiedział także czy zrobił audyt chodników przed rozpoczęciem inwestycji. W sąsiedztwie bywało tak, że deweloper zniszczył chodnik, który następnie został naprawiony ze środków publicznych. A tak w ogóle po co deweloperowi parking? Na przykład dotychczasowi najemcy powierzchni w prywatnym biurowcu Szyperska 14, m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w korespondencji do Rady Osiedla wskazywali, że nie potrzebują dodatkowych miejsc postojowych bo te znajdują się w inwestycji. No i za każdym razem w warunkach zabudowy przeczytać możemy, że miejsca postojowe zapewnione są na terenie inwestycji! (sic)

Społeczne potrzeby są inne!

Link do przetargu ogłoszonego przez ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/przygotowanie-dzialki-przy-ul-szyperskiej-pod-dzierzawe-parkingu

[post 28 maja 2019]

Kilkadziesiąt ciężarówek i betoniarek obsługujących deweloperską inwestycję przy ul. Garbary i Szyperskej przejeżdża pod oknami mieszkań znajdujących się na parterze, choć można było zorganizować komunikację tak, by była mniej uciążliwa dla ludzi. Ciężarówki niszczą chodniki. W piśmie ZDM podaje nieprawdę o wjazdach na budowę. Mieszkańcy zgłosili także podejrzenie kradzieży prądu przez właściciela parkingu. Prawdopodobnie z miejskiej latarni energia pobierana była przez kilka lat. ZDM nie oszacował strat, nie zgłosił sprawy organom ścigania. ZDM, w dokumencie podpisanym przez dyr. Krzysztofa Olejniczaka w wielu kwestiach mija się z prawdą, a przede wszystkim nie bierze pod uwagę interesu społecznego, tylko prywatnego podmiotu.

Poniżej treść pytań do ZDM i odpowiedzi.  Zarząd Osiedla Stare Miasto zorganizował spotkanie dotycząc problemów urbanistycznych dotyczących rejonu osiedla Szyperska – Piaskowa – Garbary. W trakcie dyskusji pojawiło się kilka pytań. Uprzejmie prosimy o odpowiedzi.

(1)
Zablokowane zostało przejście ulicą Szyperską od wjazdu od strony Garbar – Północnej do łącznika przy dawanej Palarni Kawy Astra. Mamy nadzieję, że Zarząd Dróg Miejskich uwzględnił tu interes społeczny a nie tylko dewelopera? Mieszkańcy i rowerzyści proszą o możliwość przejścia tą trasą. Kiedy przejazd zostanie otwarty?

Po miesiącu od spotkania, próbuję dowiedzieć się o efekty. Proszę dzwonić w czerwcu, słyszę od urzędnika ZDM. Ale bardziej na początku, czy końcu dopytuję i myślę sobie, że nadaremnie czekam na jakiekolwiek działania, bo problem sam się rozwiąże, gdy deweloper zrealizuje swoje interesy.

W kolejnym piśmie dowiadujemy się, że prowadzone są rozmowy w zakresie sposobu zagospodarowania działki do czasu realizacji docelowego układu drogowego na tym terenie. Szczegółowe informacje na temat działki 3/21 ZDM udzieli do 19 lipca.

Uprzejmie prosimy o przesłanie szczegółowej mapy dotyczącej zajęcia pasa drogowego przy budowanej inwestycji  o spółki Echo Investment. W załączeniu zdjęcia m.in. z ul. Garbar, gdzie elementy podtrzymujące płot [który zresztą uległ niedawno przewróceniu] stwarzają zagrożenie dla pieszych.

A jest to o tyle istotne, że wielokrotnie udowodniłem, że ZDM nie kontroluje bezumownego zajęcia pasa przez deweloperów, w związki z czym nie naliczane są stosowne opłaty.

Jakie wpływy zostaną uzyskane za zajęcia pasa drogowego? Na jak długi okres została podpisana stosowna umowa?

Tak wygląda chodnik po zwolnieniu pasa. Pytanie, jakie są szczegółowe zapisy dotyczące oddania przestrzeni po zajęciu pasa i po zakończeniu inwestycji. Choć wydawać by się mogło, że deweloper powinien w sposób zgodny z zasadami sztuki odtworzyć chodnik tak się nie dzieje, tak było po sąsiedzku w przypadku budynku Garbary 100 / Casa Verona.

 

Choć posiadam umiejętność czytania map, jednak na załączonym szkicu nie widzę zaznaczonej przestrzeni – zajętego pasa drogowego. A jestem tym bardziej ciekawy, że na działce należącej do Miasta Poznania, poza terenem ogrodzonym płotem znajdują się reklamy dewelopera.

  • czy zostało to opłacone
  • czy miejski plastyk wyraził zgodę na reklamę na miejskiej działce?
  • jeżeli tak, chętnie poznamy szczegóły, terminy, kwoty

na załączonej mapie nie wskazano wyłączenie drogi w łączniku Szyperskiej na potrzeby inwestycji? Dlaczego?

 

Uprzejmie prosimy o precyzyjne informacje dotyczące komunikacji związanej z budową, tj. wjazdu ciężkiego sprzętu, parkowania betoniarek itd.

Czy wydając stosowne zgody Zarząd Dróg Miejskich wziął pod uwagę potrzeby mieszkańców dotyczące spokoju. Zwracamy uwagę, że wiele z budynków posiada mieszkania na niskim parterze [brak odpowiedzi na to pytanie]

FAŁSZ – obsługa budowy nie odbywa się zjazdem od ulicy Północnej, tylko wąskim fragmentem Szyperskiej, trzeci zjazd [nie określony w piśmie ZDM służy jako wjazd na parking]

  • skąd wziął się trzeci zjazd [służący de facto jako parking]
  • dlaczego ZDM podaje nieprawdę w urzędowym piśmie?

Poza tym ciężarówki niszczą chodnik, dwa pojazdy nie mieszczą się na wąskiej drodze. Koła najeżdżają na chodnik. I pytanie, kto sprząta piach i inne materiały budowlane po ciężarówkach na publicznej drodze?

Czy ZDM zrobił audyt stanu publicznych chodników i dróg wokół budowy? Przypomnę, że przy okazji budowy bloku Garbary 100 ZDM nie potrafił wyegzekwować naprawy chodnika i drogi a nowy chodnik sfinansowany została z publicznych środków. Czy tak samo będzie tym razem?

Kto chce mieszkać na budowie w syfie i hałasie?

 

 

(7)
Śmieciarki blokują wjazd w wąskim łączniku ul. Szyperskiej od strony ul. Garbary / Grochowe Łąki odbierając śmieci z budynku Garbary 100, co stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Zdarza się także, że ciężkie pojazdy parkują w części na chodniku niszcząc nieprzygotowaną do takiego ciężaru nawierzchnię.

Czy planując komunikacyjną obsługę tego budynku Zarząd Dróg Miejskich wziął pod uwagę kwestie związane z bezpieczeństwem [auta wpadają a zablokowaną, zakorkowaną uliczkę] i gabaryty pojazdów np. śmieciarek pod kątem wjazdu na nieprzystosowaną do tego typu pojazdów nawierzchnię chodników.

Pytanie o tyle istotne, że również tym odcinkiem odbywać ma się komunikacja dwóch nowych inwestycji, w tym osiedla po palarni kawy Astra.

(8)
Tym samym – pytanie 6 – jaki ruch prognozowany jest na tym odcinku po zakończeniu inwestycji spółki Virke i Echo Investment.

I teraz uwaga! Inwestor planuje 257 mieszkań [tylko Echo, bez bloku z nadbudówką nad zabytkowym kapitanatem spółki Virke]  – ruch 240 aut w ciągu doby! 240 aut obsługujących 257 mieszkań! Wierzycie?

(9)
Czy prognozowany ruch spowoduje znaczące utrudnienia w komunikacji w tym rejonie?

(10)

Zarząd Osiedla wskazał także niechlujne, niezgodne ze standardami ułożenie chodnika na tym odcinku po pracach ziemnych. Do dziś chodnik nie został we właściwy sposób poprawiony. Kiedy przedstawiciel Rady Osiedla będzie mógł uczestniczyć w odbiorze porządnie naprawionej nawierzchni?

Teren prywatnego parkingu przy ul. Szyperskiej przez lata oświetlony był miejskimi latarniami, budka strażnika zaopatrywana była w energię elektryczną za pomocą amatorsko ułożonego kabla z latarni ulicznej. Tym samym zwracamy się z następującymi pytaniami:

(11) Kto ponosił koszty oświetlenia prywatnego parkingu?
(12) Kiedy została podpisana umowa dotyczącą podłączenia budki parkingowej do instalacji elektrycznej w miejskiej latarni, w jaki sposób energia była rozliczana?

Innymi słowy przez kilka lat właściciel parkingu pobierał nielegalnie prąd. Na pytanie, czy w związku z podejrzeniem kradzieży sprawa została zgłoszona do prokuratury – usłyszałem – NIE! (sic!) Wyobrażacie sobie Państwo, gdy właściciel złapie Was na kradzieży prądu, co się stanie? A tu miasto po prostu dalej pozwala korzystać z prądu z miejskiej latarni [jest nowe podłączenie] pomijając już fakt, że miejskie latarnie oświetlały prywatny parking przez lata.

  • na jakiej podstawie ponownie został podłączony prąd do budki parkingowej, czy rurka z kablem spełnia wymogi przepisów BHP
  • czy władze miasta zamierzają zgłosić podejrzenie kradzieży prądu przez kilka lat?
  • będę także wdzięczny za informacje dotyczące wjazdu na parking z drogi publicznej, w jaki sposób zostało to uregulowane przez ZDM / MIR

Pełna odpowiedź z ZDM Pobierz  plik PDF – Szyperska, Garbary, Północna

II pismo z 30 maja 2019 – informacje dot. przejazdu udzielone zostaną do 19 lipca. dot. ulic Szyperska, Garbary, Północna -pobierz PDF

Share

Zobacz również