Zmiany w centrum Poznania obejmą również rejon Placu Wolności!

To wszystko zanim jeszcze rozpocznie się przebudowa na pełną skalę, zaplanowana na najbliższe lata w ramach programu „Centrum”.

Staromiejska Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił dwie różniące się w szczegółach koncepcje, których wspólnym elementem jest uspokojenie ruchu, poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie komfortu pieszych oraz rowerzystów. Opowiedzieliśmy się za koncepcją przygotowaną przez Miejskiego Inżyniera Ruchu. Prosiliśmy również o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami i cieszy nas, iż ZDM poparł tę propozycję. Obie koncepcje już wkrótce przedstawione zostaną do zaopiniowania na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich http://www.zdm.poznan.pl.

Wśród najważniejszych propozycji znajdziemy:

  • przeniesienie ruchu rowerowego przy Placu Wolności na jezdnię – powstanie kontrapas oraz pas rowerowy (1) lub wydzielona droga rowerowa (2)
  • wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Plac Wolności – Ratajczaka – 27 Grudnia – 3 Maja
  • z Placu Wolności możliwa będzie jazda na wprost w ulicę 27 Grudnia (1) lub tylko w lewo w ulicę Ratajczaka (2)
  • w obu przypadkach ruch aut możliwy będzie tylko jedną nitką jezdni po południowej stronie Placu Wolności
  • na ul. 27 Grudnia powstanie pas rowerowy w stronę Okrąglaka, a kontrapas pozostanie na chodniku (1) lub ruch rowerowy zostanie w całości przeniesiony na jezdnię, łącznie z kontrapasem (2)
  • przejazd z ulicy 27 Grudnia w ul. Mielżyńskiego możliwy będzie tylko dla rowerów (2)
  • umożliwiony zostanie przejazd rowerem z kontrapasa na ul. Paderewskiego w kierunku Placu Wolności i 27 Grudnia

(1) – projekt Zarządu Dróg Miejskich
(2) – projekt Miejskiego Inżyniera Ruchu

Zasygnalizowaliśmy również potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych przy Galerii MM, prowadzącego na przystanek na al. Marcinkowskiego.

Wnioskowaliśmy o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które według zapewnień Zarządu Dróg Miejskich rozpoczną się już wkrótce. Warto więc śledzić stronę internetową ZDM: http://www.zdm.poznan.pl

Przedstawiamy opinię Rady Osiedla Stare Miasto dotyczącą koncepcji zmiany organizacji ruchu w rejonie Placu Wolności, wyrażoną w formie Uchwały Zarządu:
PU_koncepcja zmiany organizacji ruchu placu Wolności

Share

Zobacz również