Mało kulturalne parkowanie przed Operą

Problem nielegalnie parkujących aut jest zmorą Starego Miasta i przedmiotem dyskusji praktycznie każdego spotkania z mieszkańcami i posiedzenia komisji Rady Osiedla.

Nielegalne parkowanie na FredryWiemy, że kierowcy oczekują dużej dostępności miejsc parkingowych, musimy pamiętać jednak o ochronie zieleni oraz modernizowanej infrastruktury. Przede wszystkim, na Starym Mieście najważniejsi powinni być piesi – wskazuje radny Marcin Liminowicz.

Rada Osiedla nie zamierza ograniczać miejsc parkingowych, ale konieczne jest dziś uporządkowanie organizacji parkowania, na przykład na ulicy Fredry w pobliżu Teatru Wielkiego.

Trudno zrozumieć, dlaczego miłośnicy opery, pomimo znaków zakazu parkują na nieprzystosowanym do aut chodniku, wjeżdżają także na trawniki. W konsekwencji radni staromiejscy wystąpili do Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Koordynatora ds. estetyki o zaproponowanie rozwiązań, które byłyby zgodne z plastycznym wizerunkiem Poznania i wpływały na komfortowe korzystanie z ciągów pieszych przez wszystkich użytkowników miejskiej przestrzeni.

Mamy nadzieję, że miejskie służby zaproponują estetyczne stojaki bądź słupki utrudniające nielegalne parkowanie na historycznej, reprezentacyjnej ulicy – podkreśla radny Marcin Liminowicz.

Rada Osiedla jest świadoma istniejących potrzeb parkingowych, a także utrwalonych nawyków osób przybywających samochodami na Stare Miasto. Dlatego też z jednej strony zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej, a z drugiej strony motywuje władze do budowy odpowiednich parkingów wokół Starego Miasta. W pierwszym jednak przypadku komunikacja publiczna powinna działać w pełni właściwie, a w drugim przypadku potrzebne są znaczne nakłady finansowe. Dlatego prawdopodobnie trudno będzie w najbliższych latach na realizację tych zamierzeń.

Pismo – do ZDM problem parkowania na chodnikach – ul. Fredry

Uchwała Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie nielegalnego parkowania na chodniku przy ul. Fredry

Share

Zobacz również