Warzywniak przy Skwerze Wilhelmiego – radni przeciw likwidacji

Nad likwidacją kiosku warzywniczego przy ul. 23 lutego zastanawia się miejski plastyk. Rada Osiedla Stare Miasto podjęła uchwałę, w której postuluje pozostawienie i odnowienie pawilonu, zwracając uwagę na jego społeczne znaczenie. Radni zwracają uwagę, że kioski czy stragany są ważnymi elementami miejskiej przestrzeni i warto do katalogu miejskich mebli wpisać parametry takich konstrukcji. Warto także, w kontekście rozbudowy sąsiedniego Archiwum Państwowego zastanowić się nad nowym zagospodarowaniem tego zielonego i niestety zaniedbanego fragmentu Starego Miasta.

Pomimo, że w sąsiedztwie znajduje się Plac Wielkopolski oferta warzywniaka spotyka się z dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców i osób odwiedzających Stare Miasto.

Kiosk znajduje się na skwerze Romana Wilhelmiego, który w opinii radnych wymaga większej dbałości niż ma to dziś miejsce, a w przyszłości powinno się opracować nową przyjazną koncepcję dla tego zielonego fragmentu Starego Miasta, tworząc wcześniej społeczną mapę potrzeb. Niestety dziś podobnie jak w przypadku Placu Ratajskiego Zarząd Zieleni Miejskiej nie widzi potrzeby zmian.

Działania takie będą także spójne z celami Strategii Rozwoju Miasta Poznania – Cel strategiczny nr 3 – poprawa jakości życia oraz atrakcyjności przestrzeni i architektury miasta. Najistotniejsze w tym obszarze jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz uporządkowanie elementów przestrzeni wymagającej zmiany funkcji lub optymalizacji użytkowania, w tym także wyeksponowania elementów wartościowych w strukturze miasta.

Radni postulują stworzenie nowego planu zagospodarowania skweru Wilhelmiego przede wszystkim w kontekście sporej inwestycji Archiwum Państwowego [75% zabudowy działki, 17% na cele publiczne – przejście na Pl. Wielopolski], której budowa znacząco wpłynie na charakter przestrzeni, której elementami są tereny zielone i nieliczne pozostałości miejskich fortyfikacji, dziś niestety zaniedbane i eksponowane w niewłaściwy sposób. Co więcej w opinii Stowarzyszenia My Poznaniacy, zgłoszonej jako wniosek [nie uwzględniony] do przyjętego mpzp – powierzchnia zabudowy ujęta w planie gwałci sąsiedztwo z zabytkową basztą, niweczy ideę ochrony zabytków.

Rada Osiedla zwraca uwagę, że kioski czy stragany są ważnymi elementami miejskiej przestrzeni i warto do katalogu miejskich mebli wpisać parametry takich konstrukcji.

Można to zrobić np. tak jak w projekcie Pracowni Trabendo [arch. Łukasz Nowak + arch. Katarzyna Stawarz-Nowak, grafika: Bartosz Piekarniak], fot. Jeremi Buczkowski

Rada Osiedla dostrzega problematyczną estetykę przedmiotowego pawilonu, ale przede wszystkim bierze pod uwagę interes społeczny, zarówno w zakresie ochrony miejsc pracy jak i zapotrzebowania na taki rodzaj handlu w tym miejscu.

Warto tu przypomnieć likwidację sklepu warzywniczego u zbiegu ulic Żydowskiej i Mokrej, który nie wytrzymał finansowej konkurencji z lokalem gastronomicznym, a był ważnym punktem dla staromiejskiej społeczności, tworzącym także turystyczny klimat.

Reasumując: Rada Osiedla Stare Miasto negatywnie opiniuje wniosek dotyczący likwidacji pawilonu warzywniczego. Apeluje także do władz Miasta Poznania o podjęcie dialogu z właścicielem kiosku i zaproponowanie innej lokalizację z zasobów ZKZL. Podczas rozmów dotyczących rewaloryzacji Placu Ratajskiego pojawiła się propozycja i potrzeba ulokowania tam sklepu warzywniczego

Rada Osiedla zwraca się także z wnioskiem dotyczącym stworzenia nowej koncepcji Skweru Wilhelmiego, zgodnej z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego [Uchwała Rady Miasta Poznania nr L/763/VI/2013 z 26 maja 2013 roku], przeprowadzając konsultacje, których efektem powinno być wskazanie aktualnych potrzeb staromiejskiej społeczności. Radni podjęli już podobne działania w zakresie określenia nowych pożądanych funkcji Placu Ratajskiego, których efektem będą projekty przygotowane w ramach prac semestralnych przez studentów Uniwersytetu Artystycznego.

Należy zwrócić uwagę na wiele krytycznych uwag organizacji społecznych co do przyjętego planu, który m.in. w opinii Towarzystwa Opieki nad Zabytkami podporządkowany został interesowi jednego podmiotu, którym jest Archiwum Państwowe.

Od dnia przyjęcia planu w przestrzeni tej zaszły także istotne zmiany, jak postawienie popiersia Romana Wilhelmiego [w sąsiedztwie Sceny na Piętrze], czy otwarcie historycznej ścieżki turystycznej wzdłuż murów miejskich.

Uchwałę przygotował radny Tomasz Dworek, w działania zaangażowani są także radni Jacek Maleszka i Alicja Wilak.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Archiwum Państwowe – PDF

WUIA – Prośba o zajęcie stanowiska ws pawilonu handlowego u zbiegu ul. 23 Lutego i ul. Masztalarskiej – PDF

Zdjęcia: Tomasz Dworek, materiały informacyjne Archiwum Państwowego, Jeremi Buczkowski

Share

Zobacz również