Zapraszamy na XLIII Sesję Rady Starego Miasta

Zapraszamy na XLIII sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 25 października 2018 roku o godz. 18:00.

Porządek obrad XLIII sesji Rady Osiedla Stare Miasto:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu pomnika Ryszarda Kulińskiego na skwerze im. Ryszarda Kuklińskiego
5. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o realizację miejsc postojowych dla mieszkańców na kolejnych ulicach Starego Miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania wielowariantowej koncepcji prowadzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Pułaskiego.
7. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania o ujęcie w budżecie Miasta na 2019 rok środków finansowych na rewitalizację Ogrodu Jordanowskiego przy Solnej
8. Projekt uchwały w sprawie objęcia patronatem przedsięwzięcia o nazwie „Festyn rodzinno-zawodowy z okazji Dnia Drukarza”
9. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla
10. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami
11. Wolne głosy i wnioski;
12. Zamknięcie sesji.

Share

Zobacz również