Trzymaj czystą Wartę!

Magistrat rozpoczyna kampanię edukacyjną, dotycząca utrzymania czystości nad Wartą. Bohaterowie kampanii – święci Piotr i Paweł – będą zachęcać osoby wypoczywające nad rzeką do sprzątania po sobie i przekonywać, że utrzymanie porządku to wspólna odpowiedzialność poznaniaków.

Także Rada Osiedla prowadziła już wcześniej działania promujące kulturalne zachowania nad rzeką.

 

Poniżej zamieszczamy informację Urzędu Miasta o planowanych działaniach, a także wnioski ze spotkania podmiotów, które działają nad Wartą i na rzecz porządku w okolicach rzeki.

Planowane działania edukacyjne maja zwrócić uwagę, że utrzymanie czystości to wspólny obowiązek wszystkich bywalców terenów nadwarciańskich. Wciąż pokutuje błędne przekonanie, że odpady powinien posprzątać ktoś inny. Miasto pomaga w utrzymaniu czystości, od ubiegłego roku przy nadbrzeżach stoją kontenery na śmieci i przenośne toalety. Jednak ciężar odpowiedzialności leży po stronie wypoczywających nad Wartą.

Nad Wartą wypoczywa coraz więcej osób. To dowód na to, że warto dbać o rozwój infrastruktury nad naszą rzeką. I to powód do tego, żeby wesprzeć ciężką pracę osób sprzątających brzegi Warty sygnałami, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to w jakich warunkach odpoczywamy i przede wszystkim za to, że każdy jest odpowiedzialny za swoje śmieci.

Bohaterami kampanii są postacie z herbu Poznania – święci Piotr i Paweł, którzy porzucili na chwilę swoją pracę i zajęli się sprzątaniem rzeki, przypominając, że jest wspólnym dobrem i powinniśmy wszyscy dbać o jej czystość.

Plakaty i inne materiały promocyjne, w tym wlepki, przypinki i plecaki, będą widoczne w przestrzeni miasta, przypominając o kulturze osobistej nad Wartą. Właściwą postawę ma także promować specjalny film.

Najważniejsze dziś wydają się działania edukacyjne. Udało się wyeliminować hałas generowany przez nadwarciańskie lokale, ale największy problem stanowi młodzież, która po prostu nie potrafi się kulturalnie zachować. To właśnie młode pokolenie pozostawia po sobie góry śmieci i zbyt często nie zdaje sobie sprawy z tego, że swoim zachowaniem utrudniają wypoczynek innym – mówi radny Tomasz Dworek

Tereny nadwarciańskie przyciągają coraz więcej osób, które chętnie spędzają czas nad rzeką. Zainteresowanie Wartą rośnie dzięki bogatej ofercie sportowej i rekreacyjnej terenów nadrzecznych. Działają plaże miejskie, port rzeczny i tramwaj wodny. Dostępne są otwarte boiska i miejsca do grillowania. Wartostrada spina kolejne odcinki trasy pieszo-rowerowej na obu nadbrzeżach. W okolicy Warty funkcjonują też punkty gastronomiczne i rozrywkowe.

Autorzy kampanii powołują się na podobne doświadczenia, z jakimi od lat mierzy się Warszawa. W stolicy frekwencja nad Wisłą również powoduje duże zaśmiecenie. Dlatego Miasto Poznań chce włączyć do kampanii jak najwięcej podmiotów, które działają w okolicy Warty. Do współpracy zostali zaproszeni wszyscy gospodarze rzeki, mający realny wpływ na zagospodarowanie nabrzeża, m. in. Politechnika Poznańska, KontenerART, Brzeg Wschodni, okoliczne sklepy i punkty gastronomiczne.

Kampania „Trzymaj czystą Wartę” potrwa do końca wakacji.

We wtorek w KontenerArt odbyło się spotkanie podmiotów, które działają nad Wartą i na rzecz porządku w okolicach rzeki.

Podczas dyskusji pojawiło się kilka dobrych pomysłów. Podstawowy problem, czyli góry śmieci pozostawiane nad rzeką i hałas, generowane są przez nieodpowiedzialne zachowania młodzieży.

Z obserwacji staromiejskich radnych wynika, że są to nie studenci, a często młodzież w wielu licealnym i gimnazjalnym. To do nich przede wszystkim powinna być skierowana kampania edukacyjna.

Warto – przy wykorzystaniu atrakcyjnych materiałów informacyjnych przygotowanych dla określonej grupy docelowej przeprowadzić w poznańskich szkołach ciekawe spotkania- eventy.

Dobrym pomysłem przedstawionym przez przedstawiciela agencji odpowiedzialnej za kreację „Trzymaj Wartę” była koncepcja wykorzystania w przyszłych działaniach ważnych dla młodzieży ludzi: muzyków, raperów – którzy powinni przekonywać, ze pozostawianie po sobie syfu to po prostu obciach!

Warto także wykorzystując mosty pomiędzy którymi toczy się intensywne, uciążliwe dla mieszkańców imprezowanie umieścić na nich banery z informacją o potrzebie sprzątania po sobie.

Przedstawiciele GOAP-u zwrócili uwagę na dwa elementy. Pierwszy to dbałość o nadrzeczną infrastrukturę, zarówno trawiaste ścieżki jak i Wartostradę, która nie powinna być rozjeżdżana przez ciężkie śmieciarki. To wiąże się z wykorzystaniem innego rodzaju pojemników. Przede wszystkim warto nad Wartą rozpocząć segregację odpadów. Powinny pojawić się dedykowane kubły na szkło.

Każde działania promujące kulturalne zachowania będą wspierane przez Radę Osiedla – tylko działając wspólnie możemy minimalizować i likwidować negatywne działania, ważne jest pokazywanie pozytywnych wzorów – podkreśla radny Krzysztof Sroczyński, przewodniczący Komisji Rewaloryzacji Terenów Nadwarciańskich, Zieleni i Ochrony Środowiska

Share

Zobacz również