Spotkanie: Ogród Jordanowski – jak będą wyglądały prace remontowe?

[edit, 5 czerwca 2023, po spotkaniu]

Rozmawialiśmy wspólnie o pracach remontowych w Ogrodzie Jordanowskim. Dlaczego będzie musiał być zamknięty na czas prac budowlanych. Udało się wspólnie znaleźć mądry kompromis, ale patrząc na postęp prac, mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa warto szukać rozwiązań ułatwiających dostęp do atrakcji zielonej miejskiej przestrzeni.

Ogród remontowany jest etapowo, Rada Osiedla systematycznie zdobywa środku na kolejne odcinki. Najpierw, co należy zauważyć wspólnym wysiłkiem mieszkańców i radnych udało się obronić ogród przed zakusami dewelopera.

Udało się także oddać do użytku cześć sportową z kilkoma boiskami i małą trybuną. Teraz rozpoczął się bardzo ważny etap dotyczący postawienia zaplecza z częścią sanitarną i świetlicowa. To przede wszystkim umożliwi całościowe funkcjonowanie ogrodu.

Mieszkańcy pytali, czy nie można było rozpocząć prac w innym terminie. Miasto Poznań podchodziło do przetargu na prace budowlane 6 razy. Wreszcie udało się pozyskać wykonawcę, którego kosztorys mieścił się w budżecie. Nie wiadomo, czy kolejny przetarg zakończyłby się powodzeniem.

Dlaczego Ogród musi zostać zamknięty. Dlatego, że jest placem budowy. Nikt nie chce doprowadzić do takich sytuacji, które miały miejsce podczas prac na Starym Rynku, gdzie piesi poruszali się wśród pracujących maszyn i ciężarówek. Firma budowlana potrzebuje też miejsce na składowanie materiałów i zaplecze.

Udało się jednak przekonać firmę budowlaną do odgrodzenie części terenu, w dalszym ciągu to plac budowy, za bezpieczeństwo odpowiada kierownik budowy. Część ogrodu będzie więc czynna z dostępem do: kilku boisk, siłowni i kilku zabawek dla dzieci.

Problemem jest czas otwarcia ogrodu. Będzie to możliwe pomiędzy 8:00 a 16:00. I tu staramy się wynegocjować dłuższe otwarcie, ale zależy to od decyzji firmy budowlanej. Kierownik Ogrodu deklaruje tu gotowość pracowników do godz. 19:00.

Wejście do Ogrodu usytuowane będzie od strony ulicy Działowej. Furtka jest kompromisem, nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy spotkania deklarują potrzebę ponownego spotkania także z udziałem przedstawiciela firmy budowlanej i inspektora nadzoru, by wspólnie porozmawiać o tym jak w perspektywie czasowej dostosowywać prace rozbiórkowe i budowlane do potrzeb dzieci i mieszkańców chcących korzystać z oferty ogrodu.

Teraz czekamy na odpowiedź firmy budowlanej na petycję mieszkańców. Korzystanie z części sportowej możliwe będzie w ciągu 2 tygodni po wygrodzeniu części terenu. Warto zaznaczyć, że koszty postawienia ogrodzenie wzięła na siebie firma budowlana.

W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy podpisani pod petycją przygotowaną przez p. Pawła Wędrychowicza, Maria Sokolnicka – Guzek (Stowarzyszenie Plac Wolności), dyrektorka Przedszkola Plastonutki, dyrektor Ogrodu Jordanowskiego p. Dariusz Cichoń, przedstawicieli Poznańskich Inwestycji Miejskich i staromiejscy radni: Jacek Maleszka i Tomasz Dworek

1 czerwca 2023

Wszyscy wiemy, ile wysiłku kosztowały różne działania związane z remontem Ogrodu Jordanowskiego, zarówno te związane z obroną przestrzeni przed zakusami deweloperów, te związane z pozyskaniem środków, konsultacjami projektów czy samym wykonaniem. Ogród Jordanowski przy Solnej jest wspólnym dzieckiem mieszkańców fyrtla.

Na terenie ogrodu, obok dotychczasowych boisk, wybudowany zostanie budynek ze świetlicami, szatnią, łazienkami i magazynem sprzętu sportowego oraz ogrodowego. Prace przy Solnej w centrum miasta zakończą się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. Inwestycja kosztuje 2,7 miliona złotych. Środki pochodzą z różnych źródeł, m.in. będących w dyspozycji Rady Osiedla, Wydziału Oświaty czy poprawki budżetowej radnego Andrzeja Rataja.

Rozpoczynający się remont związany jest z koniecznością zamknięcia Ogrodu. Grupa mieszkańców zaproponowała tu etapowania prac czy otwarcia części.

Ogród Jordanowski jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności, od kilku lat systematycznie jest modernizowany, zawsze po konsultacjach z mieszkańcami i miejskimi jednostkami. Wszelkie prace finansowane są z różnych sztukowanych budżetów czy to poprawek radnych czy finansów w gestii Rady Osiedla. W czerwcu rozpoczyna się budowa zaplecza socjalnego.

Dlaczego to jest ważne dla funkcjonowania całego Ogrodu? Przez kilka miesięcy teren musiał być zamknięty bo z powodu awarii nieremontowanej nigdy przez kilkadziesiąt lat instalacji nie działały toalety i nie było dostępu do bieżącej wody.

Chcemy iść do przodu, ten etap prac z powodu wysokich kosztów został ograniczony do niezbędnego minimum, brakuje m.in. środków na elewację czy wyposażenie.

Czy można wygrodzić cześć terenu, żeby korzystać z części „niebieskiej” boiskowej. Będziemy o tym rozmawiali, choć nie ma tu środków na płot, a tymczasowe wejście nie będzie spełniało kryteriów dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie Ogrodu trzeba wydzielić także miejsce na zaplecze budowy, miejsce do składowanie materiałów budowlanych.

Etapowanie prac mało możliwe z powodu konieczności stworzenia i tak zaplecza budowy, ale to także dodatkowe koszty na których pokrycie nie ma środków.

Rozumiemy postulaty mieszkańców, ale najlepiej je wspólnie omówić z przedstawicielami inwestora. Zapraszamy na spotkanie w najbliższy poniedziałek o 11:00 do Ogrodu Jordanowskiego. Przepraszamy za tryb nagły wynikający z jednej strony z petycji z drugiej z harmonogramu prac.

https://pim.poznan.pl/aktualnosci/informacje-biezace/aktualizacja-rozpoczecie-prac-w-ogrodzie-jordanowskim-na-starym

Share

Zobacz również