Wrocławska – Lewandowskiej – tak widzą to studenci!

Przez ostatni rok studenci z Akademickiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UAM pracowali nad stworzeniem koncepcji zagospodarowania dla terenu przy ulicy Wrocławskiej i por. Janiny Lewandowskiej. Przestrzeń ta aktualnie pełni funkcję skweru, jednak jak wynika z ankiety nie cieszy się zbyt dobrą opinią mieszkańców i jego użytkowników. Uważają oni, że skwer jest miejscem niekomfortowym i niebezpiecznym.

Studenci stworzyli trzy koncepcję zagospodarowania terenu, proponując rozwiązania, które zniwelują problem przesiadywania tam osób spożywających alkohol i dzikiej toalety, stając się bezpiecznym miejscem relaksu wizualnie wpasowując się w turystyczny charakter okolicy.

W trosce o środowisko naturalne, studenci zaprojektowali m.in. łąkę kwietną, ogród deszczowy i zieloną ścianę.

Wersja koncepcji, która powstała na podstawie wyników ankietowych zakłada stworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni. Na terenie zaplanowano wykorzystanie konceptu ścieżki prowadzącej przez środek skweru, utworzenie rabaty z traw ozdobnych i pokrycie terenu roślinnością zadarniającą.

Ponadto, w projekcie wytyczono przestrzeń, która zostałaby przeznaczona dla czworonogów, a także dodano dodatkowe oświetlenie, kosze i dystrybutor woreczków na psie odchody.

Projekt koncepcji wyróżnia się prostotą, ale jednocześnie odpowiada na potrzeby mieszkańców. Zaplanowana zieleń nie jest wymagająca, przez co pielęgnacja tego terenu nie powinna sprawiać kłopotu.

Koncepcje dopełnia zielona ściana, która idealnie wpasuję się w nowoczesne trendy a swoimi właściwościami wizualnymi znacznie wpłynie na pozytywny odbiór przestrzeni przy ulicy Wrocławskiej i por. J. Lewandowskiej.

Stworzyliśmy trzy koncepcję. Pierwsza koncepcja powstała na podstawie wniosków wyciągniętych z badania ankietowego. Pozostałe dwie koncepcje są propozycjami, które zaproponowaliśmy biorąc pod uwagę kwestie ekologiczne a także wizualne. Zarówno łąka kwietna jak i ogród deszczowy są to rozwiązania, uznawane za „najnowsze trendy”. Ponadto, świetnie wpływają na regulację stosunków wodnych, obniżają temperaturę w skwarne dni oraz stanowią siedlisko wielu gatunków roślin i zwierząt – informuje Patrycja Zięba, koordynatorka projektu

2 Koncepcja

3 Koncepcja

Share