Ogród Jordanowski – 150 rysunków przekazanych prezydentowi Jaśkowiakowi

Dzieciaki mówią TAK dla Ogrodu Jordanowskiego! Ponad 150 rysunków autorstwa najmłodszych mieszkańców z prośbami o pozostawienie granic ich placu zabaw w nienaruszonym stanie przesyłanych zostało do prezydenta Jacka Jaśkowiaka

Rysunki zostały wykonane w ramach sąsiedzkiej akcji oraz przy pomocy Szkoły Podstawowej nr 40 i 13 oraz Przedszkola im. Plastusia z kolejnym listem od 8-letniej Lenki.

Na XXIII Sesji Rada Osiedla przyjęła uchwałę – uwagi do nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Solna – Działowa.

Rada Osiedla wspiera mieszkańców w protestach wobec planów ograniczenia przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej oraz zieleni w przedmiotowym obszarze, a także związanych z wzrostem ruchu kołowego i brakiem wystarczającej liczby miejsc parkingowych.

Rada Osiedla nie kwestionuje prawa dysponowania własnością, ale wskazuje przede wszystkim na interes społeczny, przede wszystkim najsłabszych grup i dzieci. Rada Osiedla wyraża ubolewanie z powodu deklaracji sprzedaży klasztornego ogrodu przez Zakon Karmelitów na potrzeby deweloperskie. Równie niepokojące są deklaracje – zrozumiałe z perspektywy klasztoru – stworzenia warunków ciszy i kontemplacji dla zakonników, odcięcia deweloperskiej inwestycji od klasztoru, ale wyraża też zaniepokojenie, że rozwiązanie takie spowoduje skoncentrowanie uciążliwej obsługi nowego osiedla kosztem okolicznych mieszkańców.

Rada Osiedla zwraca także uwagę, że droga techniczna, przecinająca osiedla została wyznaczona w starym planie zagospodarowanie przestrzennego, który zmieniany jest w toku obecnych konsultacji. Zwracamy także uwagę, że na potrzeby komunikacji może zostać wykorzystana droga znajdująca się na terenie klasztornej działki.

Istotą tych działań – konsultacji powinno być wspólne wypracowanie takiego planu, który będzie kompromisowym rozwiązaniem, z uwzględnieniem kilku kluczowych punktów, wyrażonych m.in. w pismach wspólnot mieszkaniowych z ulicy Działowej. Punkty te dotyczą:

1. integralności i bezpieczeństwa na i wokół Ogrodu Jordanowskiego
2. zapewnienia miejsc parkingowych dla nowej inwestycji na działce będącej przedmiotem inwestycji, nie tylko dla mieszkańców (w garażach podziemnych, ale także dla planowanej obsługi usług i handlu oraz gości właścicieli czy lokatorów mieszkań w nowych budynkach – na terenie działki)
3. zapewnienia jak największej powierzchni prawdziwej zieleni (drzew) i optymalnych warunków wegetacyjnych, tym samym ograniczenia zabudowy działki
4. zaplanowana inwestycja powinna uwzględniać historyczny charakter miejsca, zakończenie osi wioskowej z Al. Marcinkowskiego, należy wziąć także pod uwagę wznoszący charakter terenu, tak by nowe osiedle nie stało się dominantą w stosunku do budynków o znaczącej wartości architektonicznej
5. Planowane osiedle powinno być wkomponowane w miejską przestrzeń – strukturę, a nie stanowić zamkniętej enklawy.

Ogród Jordanowski - 150 rysunków dla prezydenta Jaśkowiaka

 

Share

Zobacz również