Czy znajdą się pieniądze na remont Ogrodu Jordanowskiego?

Dziś Ogród Jordanowski odwiedziła miejska Komisja Grantowa, by ocenić przygotowanie do inwestycji polegającej na budowie nowego, nowoczesnego miejsca rekreacji i wypoczynku.

Wniosek złożony przez Radę Osiedla Stare Miasto w konkursie na dofinansowanie inwestycji dla jednostek pomocniczych samorządu – Osiedli zakłada budowę części infrastruktury, ale przygotowany jest całościowy etapowy projekt, dzięki któremu mieszkańcy zyskają wyjątkową przestrzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

Całość została doskonale zaprojektowana przez Hugona Kowalskiego, architekta zaangażowanego społecznie, laureata międzynarodowych nagród.

Założenia nowego Ogrodu Jordanowskiego obejmują m.in. – w części placu zabaw: równoważnia, bujak, trybuny, zjeżdżalnia, podziemne przejście, ścianka wspinaczkowa wraz z bezpieczną nawierzchnią, wodny plac zabaw – w części rekreacyjnej: kawiarnia pełniącą funkcje kulturotwórcze i animacyjne oraz wodny plac zabaw – w części zaplecza technicznego: niezbędny magazyn z wyposażeniem ogrodniczym, konstrukcji zadaszenia sceny, ławki, nowy szyld. Będzie także miejsce do składowania odpadów sporo nowej zieleni, oszczędne oświetlenie i ogrodzenie.

Powyższe elementy stanowią składową pełnej koncepcji rewitalizacji ogrodu. Obecnie trwa budowa nowej części sportowej, która zakończy się w tym roku. A to dzięki głosom mieszkańców w Poznańskim Budżecie Obywatelskim oraz wkładowi finansowemu Rady Osiedla Stare Miasto.

Ostatnia część koncepcji została opisana w tegorocznym budżecie obywatelskim i liczymy na Państwa wsparcie w październikowym głosowaniu – ufamy, że i tym razem wniosek ma szanse na wygraną, a co za tym idzie i ta część zostanie zrealizowana – mówi radna Maria Sokolnicka Guzek

Aby Ogród Jordanowski przy ul. Solnej odzyskał blask, był miejscem nowoczesnym, dostosowanym do różnorodnych upodobań oraz wieku odwiedzających wszystkie z trzech opisanych części powinno uzyskać finansowanie. Jedna część jest realizowana, druga jest w rękach Komisji Grantowej, trzecia w rękach mieszkańców miasta w tegorocznej edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego.

Znając potrzeby mieszkańców, ale równocześnie historię Ogrodu Jordanowskiego i jego znaczenie jesteśmy przekonani, że uda się stworzyć na Starym Mieście oazę rekreacji dla wszystkich chętnych – zaznacza radny Jacek Maleszka

Tu w cieniu drzew bawią się dzieci, młodzież gra w kosza i piłkę, tu opiekunowie relaksują się na ławkach – codziennie, mimo toczącej się poważnej budowy za ogrodzeniem Ogród odwiedza ok 800 osób i wszystkie czekają na remont pozostałych części, by cieszyć się spokojem, zielenią w sercu miasta.

Wniosek Grantowy Rady Osiedla Stare Miasto opiewa na kwotę 500.000,00 zł a Rada z własnych środków przekazuje dodatkowe 368.000,00 zł.

Projekt „TU WOLNO. ODNOWA OGRODU JORDANOWSKIEGO NR 1” opiewa na kwotę 1.999.338,00 zł

Dzięki pozyskaniu obu finansowań Ogród Jordanowski będzie nowoczesnym, przyjaznym i wyjątkowym miejscem spotkań – bo TU WOLNO!

W spotkaniu z Komisją Grantową udział wzięli radni Starego Miasta: Jacek Maleszka, Małgorzata Osińska, Alicja Wilak, Maria Sokolnicka Guzek, projektant Hugon Kowalski, przedstawiciel zarządcy Ogrodu oraz członkowie Komisji – zestawienie poniżej

Staromiejscy radni mają nadzieję, że nie powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku, gdzie jak wskazano w artykułach prasowych: Radni przyznali pieniądze osiedlom, które reprezentują

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22368371,awantura-o-granty-radni-przyznali-pieniadze-osiedlom-ktore.html

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22380205,granty-tylko-dla-swoich.html

Komisja Grantowa – skład

1) przedstawiciele Rady Miasta Poznania: Joanna Frankiewicz, Ewa Jemielity, Beata Urbańska, Tomasz Stachowiak, 2) przedstawiciele jednostek pomocniczych Miasta – osiedli: Jan Chudobiecki [Winiary], Agnieszka Frąckowiak [Wilda], Krzysztof Filipiak [Szczepankowo-Spławie-Krzesinki], Bartosz Smektała [Nowe Winogrady Południe], 3) przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania: Paweł Adamczyk – kierownik Oddziału Ustanawiania Praw do Nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Maciej Sobociński – przedstawiciel Wydziału Transportu i Zieleni, Arkadiusz Bujak – dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Justyna Glapa – zastępca dyrektora Wydziału Budżetu i Analiz.


——————————————-

Share

Zobacz również