Spotkanie z dzielnicowymi – zapraszamy!

Policja na Starym Mieście zaprasza na spotkanie z dzielnicowymi oraz strażnikami rejonowym Straży Miejskiej.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 12 kwietnia 2018 r., o godz. 17:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim.

Będzie to okazja do poznania pracy dzielnicowych a także przedstawienia swoich problemów i potrzeb lokalnych społeczności.

Ważnym elementem spotkania będą prezentacje pracy poszczególnych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za staromiejskie fyrtle ze wskazaniem zadań mających poprawę komfortu życia mieszkańców.

Wśród największych problemów wskazywanych przez mieszkańców są m.in. spożywanie alkoholu na ulicach, a tym samym zakłócane spokoju i prawa do wypoczynku, akty wandalizmu, niszczenia mienia społecznego, zanieczyszczanie i zaśmiecanie przestrzeni publicznej.

Sporo zgłoszeń, które wpłynęły do Rady Osiedla dotyczy także porządku w ruchu drogowym, nielegalnego parkowania, niszczenia chodników i zieleni.

Policja wskazuje także na duży 70% wzrost liczba cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu w ciągu ostatnich 5 lat i przypadki agresji w stosunku do obcokrajowców odwiedzających nasze miasto.

Zapraszamy na spotkanie z dzielnicowymi Policji i funkcjonariuszami Straży Miejskiej – czwartek, 12 kwietnia, godz. 17:00. Sala Biała Urzędu Miasta Poznania

Share

Zobacz również