Posiedzenie Komisji Rewitalizacji

Zapraszamy na XXVI posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji Rady Osiedla Stare Miasto, które odbędzie się w poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. o godzinie 18:00, w siedzibie Rady Osiedla przy ul. Młyńskiej 11.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Zapoznanie się z koncepcją rewitalizacji płyty Starego Rynku oraz wypracowanie stanowiska.
3. Omówienie zagadnienia wydzielonych kopert i ich lokalizacji dla carsheringu
4. Wypracowanie propozycji pytań dla internetowego narzędzie konsultacji społecznych
5. Rozliczenie zakresu realizacji zadań z zakresu zieleni i małej architektury realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich
6. Wypracowanie stanowiska w realizacji mini skwerków zieleni na terenie Osiedla przez ZDM w 2018 roku
7. Miejsca dla mieszkańców na ulicy Rybaki – pilotaż

Pismo Zarządu Dróg Miejskich dotyczących wprowadzenie pilotażu – PDF

8. Omówienie i wypracowanie stanowiska w prawie dzierżawy terenu pod pawilon palarni kawy Astra.
9. Stan tunelu pod nasypem kolejowym w okolicy ul. Podgórnik – możliwości jego remontu
10. Omówienie i wypracowanie stanowiska w sprawie opiniowania wewnętrznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulicy Gołębiej
11. Omówienie innych spraw bieżących
12. Wolne głosy i wnioski.

Wszystkie posiedzenie komisji i sesje Rady Osiedla Stare Miasto są zawsze otwarte dla mieszkańców. Serdecznie zapraszamy!

fot. Tomasz Dworek

Share

Zobacz również