Rewitalizacja Kwiatowej. Zapraszamy na spotkanie

Ulicę Kwiatową na odcinku od Półwiejskiej do Rybaki czekają zmiany. Będąca niegdyś łącznikiem między ulicami: Półwiejską, a Rybaki i Łąkową, zatraciła swój pierwotny charakter.

Założenia rewitalizacyjne zakładają, by ulica Kwiatowa wpisywała się w jej najbliższe otoczenie i razem z odnowioną ul. Rybaki tworzyła jedną spójną przestrzeń.

Pierwszym krokiem do zmian będą konsultacje, podczas których zaprezentowany zostanie projekt przebudowy ulicy.
Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 9 maja (czwartek) o godzinie 17:00 w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 przy ul. Rybaki 17 w Poznaniu, na które w imieniu Zarządu Dróg Miejskich serdecznie zapraszamy.

Dyskusja nad projektem ulicy rozpocznie konsultacje społeczne, które potrwają od 9 do 23 maja 2019 r. W tym czasie każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić swoje uwagi, opinie i propozycje wysyłając wiadomość email na adres: kwiatowa@zdm.poznan.pl, lub dostarczając je na piśmie do siedziby Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przebudowy ul. Kwiatowej dostępne będą na stronie konsultacyjnej: http://www.poznan.pl/mim/konsultujemy/zapowiedzi,p,38129,38130.html

Share

Zobacz również