Hotel, biura czy mieszkania? Czyli prace nad mpzp w rejonie Garbar i Wszystkich Świętych

Trwa właśnie zbieranie wniosków do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Garbary i Wszystkich Świętych” w Poznaniu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z 360_granica_duzarzeczonym projektem i wzięcia udziału w konsultacjach.

Do prac nad projektem przystąpiono na wniosek osoby indywidualnej, która wnosi o uelastycznienie funkcji w stosunku do aktualnych zapisów. Do tej pory zgodnie z wymogiem zapisanym w planie zagospodarowania przedstrzennego „Obszar Staromiejski” 50% zabudowy powinno zostać przeznaczone na funkcję mieszkalną.

Wnioski do planu miejscowego można skaładać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przy ul. Prusa 3 w Poznaniu, w terminie do 25 marca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: http://www.mpu.pl/plany.php?s=6&p=360

Share

Zobacz również