Fyrtel Garbary! Aktywizacja lokalnej społeczności!

Miasto Poznań informuje o kolejnych środkach na działania społeczne w Fyrtlu Garbary.

Nabór dotyczy projektów mających na celu aktywizację i integrację społeczności lokalnych oraz promowanie potencjału Fyrtla Garbary w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Poznania oraz Programu dla Śródmieścia, a także wzmocnienie prowadzonego na tym terenie przez Miasto procesu rewitalizacji.

Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą platformy www.witkac.pl.

Projekty składane w ww. naborze w ramach procedury małego grantu muszą spełniać następujące warunki: dotyczą organizacji aktywności w formie warsztatów/wydarzeń/inicjatyw działań plenerowych, w obszarze Fyrtla Garbary, mających na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnych oraz zaprezentowanie potencjału tej przestrzeni a także uwzględniają działania mające na celu wzbogacenie życia społecznego i kulturalnego mieszkańców miasta.

Zadania mogą być realizowane od 11.08.2023 do 31.12.2023. Kwota przeznaczona na dotacje: Pula środków ogółem: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł), kwota dotacji na zadanie do 4 000,00 zł

Share

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *