Zielone Stare Miasto – nowe nasadzenia

Klony, ozdobne hortensje i cisy będą cieszyć oko mieszańców staromiejskich uliczek. Nowe nasadzenia rozpoczną się już w sierpniu. Są elementem prac prowadzonych w ramach rozszerzania strefy uspokojonego ruchu wokół Starego Rynku.

Gotowe są już wstępne projekty zagospodarowania zielenią i małą architekturą czterech miejsc położonych na Starym Mieście w obrębie powiększanej strefy uspokojonego ruchu. Miejsca pod nową zieleń znajdują się u zbiegu Al. Marcinkowskiego i ul. 23 Lutego (teren przy chińskiej restauracji), na ul. 23 Lutego i pl. Wielkopolskim, na ul. Masztalarskiej (przy pomniku) oraz w rejonie ul. Podgórna i Wrocławska. Dzięki nowym nasadzeniom powstaną przyjazne dla mieszkańców miejsca odpoczynku.

Projekt przy skrzyżowaniu ulic 23 Lutego oraz Al. Marcinkowskiego zakłada trójkątny skwer z nasadzeniami dwóch klonów polnych odmiana „Elegant”. W centralnej części zaprojektowano ozdobną hortensję bukietową „Bobo” oraz zimozielony cis pośredni „Hilii”. Skwer okalają trzy ławki ustawione w różnych kierunkach, zgodnie z liniami kompozycyjnymi.

Pozostałe projekty w większości nawiązują do siebie pod względem doboru gatunkowego oraz układu kompozycyjnego. Przy ul. Masztalarskiej urozmaicono dobór gatunkowy wprowadzając rośliny cebulowe.

Propozycje nasadzeń przygotowane przez Zarząd Dróg Miejskich zostały przesłane do Rady Osiedla Stare Miasto, celem ich zaopiniowania przez lokalnych samorządowców. Radni osiedlowi chcą, by Centrum miasta było jak najbardziej przyjazne poznaniakom i przyjezdnym. Tego nie da się osiągnąć bez inwestowania w zieleń i miejsca wypoczynku.

Prace przy zakładaniu zieleni mają rozpocząć się w sierpniu tego roku. Jednocześnie Zarząd Dróg Miejskich prowadzi inwentaryzację elementów małej architektury, tak by tam gdzie to jest konieczne naprawić zniszczone elementy.

Warto również przypomnieć, że ZDM zlecił analizę obszaru objętego działaniem Rady Osiedla Stare Miasto pod kątem możliwości uzupełnienia zieleni w pasie drogowym także poprzez odbruk chodników. Na podstawie gotowej analizy ZDM wspólnie z radnymi osiedlowymi przygotuje ranking miejsc do zagospodarowania pod kątem zieleni i małej architektury. Kolejne, nowe nasadzenia mogą pojawić się jeszcze w tym roku [Źródło informacji: Zarząd Dróg Miejskich]

Tomasz Dworek: Radni ze Starego Miasta chcą jak najwięcej porządnej, dobrze zakorzenionej zieleni! Wystarczy spojrzeć na fotografie sprzed lat, żeby przekonać się jak zielone było centrum Poznania, a drzewa sadzono w zupełnie zaskakujących dziś miejscach, choćby przy ulicy Fredry czy w okolicach Kaponiery. Wskazaliśmy kilka punktów nasadzeń, ale konieczny jest także audyt bo okazuje się, że wiele z drzew zostało zniszczonych, choćby na ulicy Nowowiejskiego, a np. nasadzone prawie 10 lat temu na skwerze Bohaterów Akcji Bollwerk drzewa nie przyjęły się i nie urosły.

Stary zielony Poznań na zdjęciach, fotografie pochodzą z następujących źródeł: fotopolska, eu, Miejski Konserwator Zabytków [J. Korpal], Urząd Miasta Poznania, Biblioteka Uniwersytecka, Repozytorium Cyryl

Share

Zobacz również