XXXIV Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XXXIV sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022 roku o godz. 17:00, za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad tej sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Oświadczenia,
 5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do współpracy przy podejmowaniu działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy,
 6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Osiedla do współpracy z koordynatorem wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Poznania (MPA),
 7. Projekt uchwały w sprawie wskazania propozycji miejsc na terenie Osiedla Stare Miasto, których zagospodarowanie wzmocni miejski kapitał adaptacyjny do zmian klimatu.
 8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planie finansowym na 2022 rok,
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2022 rok,
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie przebudowy i remontów ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania na 2022 rok,
 11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Planu Inwestycji Aquanet S.A. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miasta Poznania na 2022 rok w części dotyczącej Osiedla Stare Miasto,
 12. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania w zakresie dot. obszaru Osiedla,
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskich położonych przy ul. Wenecjańskiej,
 14. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem Henryka Derwicha,
 15. Informacja na temat sytuacji mieszkańców, właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców w związku z przebudową ul. Święty Marcin, Al. Marcinkowskiego, pl. Wolności, ul. 27 Grudnia,
 16. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 17. Wolne głosy i wnioski,
 18. Zamknięcie sesji.

Dołącz do spotkania Zoom https://poznan-pl.zoom.us/j/89937330013

Identyfikator spotkania: 899 3733 0013

Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *