Garbary – będzie się działo!

Na rzecz rewitalizacji Garbar działa coraz więcej podmiotów i aktywistów zaangażowanych w proces zmian. Rewitalizacja to nie odnowienie przestrzeni wspólnej, to przede wszystkim więzi społeczne, współodpowiedzialność za fyrtel i duma z miejsca, w którym się żyje! To także sąsiedzkie działania i projekty dla mieszkańców Poznania! Poniżej przedstawiamy plany wydarzeń kulturalnych w Fyrtlu Garbary. Cześć działań odbywać się będzie na nowym Placu Kolegiackim i zmieniającym się Placu Bernardyńskim.

STARtownia STARomiejska – Centrum Inicjatyw Lokalnych CIL

22 maja – Majówka na Bernardynach,
17-18 września Święto Fyrtla Garbary
Czerwiec: spacery po staromiejskich podwórkach

CENTRUM DZIEDZICTWA / BRAMA POZNANIA

Spacery sobotnie (godz. 17.00) – Ostrów Tumski, Stare Miasto, Śródmieście (XIX-wieczne, czyli pl. Wolności-dzielnica zamkowa), Szlak Wody i Zieleni (rzeczny i parkowy) oraz nowy Szlak Przemysłu i Techniki – łącznie 11 sobót od końca czerwca do początku września

Zabytek Otwarty – 2 wydarzenia; tematycznie nawiązujące do Szlaku Przemysłu i Techniki; termin: lipiec i sierpień

Miastoobraz – nie tylko Zabytek Otwarty ale też zmieniające się fyrtle, ciekawe historie placów i otoczenia zabytków, termin: sierpień

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji

W weekend 25-26 czerwca na dziedzińcu pl. Kolegiackiego organizowany będzie koncert Teatru Muzycznego, a także atrakcyjne wydarzenia dla mieszkańców

Galeria w Bramie / Fundacja Zapis / Manufaktura Obrazów

14 maja – wernisaż wystawy w Galerii w Bramie, połączony z sąsiedzkim spotkaniem na terenie dziedzińca Środowiskowego Domu Samopomocy Zielone Centrum. Wystawa fotografii poświęcona będzie tym razem bardzo aktualnemu problemowi uchodźstwa z Ukrainy i wsparcia oraz pomocy, jaką przybywający do nas otrzymują od poznaniaków. Wydarzenie zorganizujemy we współpracy z mieszkającymi w Poznaniu Ukraińcami oraz ukraińskimi artystami. Spotkanie będzie okazją do przeprowadzenia akcji na rzecz potrzebujących.

W soboty maja i czerwca Fundacja Zapis przeprowadzi na rzecz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków cykl warsztatów oraz spacerów z przewodnikami, skoncentrowanych na zabytkach z obszaru Parku Kulturowego, w tym garbarskiego fyrtla. Przewidziane są warsztaty fotografii architektury, wprowadzenie w zagadnienie funkcjonowania programu Park Kulturowy Poznań oraz sześć spacerów tematycznych. Jednym ze skutków opisanego działania będzie przygotowanie wystawy fotografii o zabytkach Starego Miasta. Ekspozycja zostanie udostępniona na dziedzińcu Urzędu Miejskiego w lipcu lub sierpniu.

Na przełomie września i października nastąpi kolejne otwarcie wystawy w Galerii w Bramie. Planowana jest m.in. wystawa o poznańskim rzemiośle, przedsięwzięcie realizowane z Poznańskim Centrum Dziedzictwa.

Lipiec-sierpień – planowany cykl spacerów w ramach konwencji miejskiej „kino, kawiarnia i spacer”.

Listopad / grudzień „Ocieplanie Garbar”, czyli cykl warsztatów florystycznych, związanych z przygotowywaniem ozdób świątecznych, przedświąteczny kiermasz i dystrybucję wśród garbarskich przedsiębiorców przystrojonych choinek. Tu też warunkiem będzie otrzymanie grantu z BKPiRM.

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Baletowej

Wakacje: tradycyjne koncerty na barokowym dziedzińcu (m.in. jazz i soul), przechadzki z przewodnikiem, warsztaty i pokazy tanga

Share

Zobacz również