XLVI Sesja Rady Osiedla – zapraszamy!

Zapraszamy na XLVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek, 28 lutego 2019 roku  o godz. 18:00, w budynku Internatu Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Młyńskiej 11. Wszystkie posiedzenie i sesje są zawsze otwarte dla mieszkańców.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Osiedla Stare Miasto

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Komunikaty,
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy priorytetowych zadań w zakresie przebudowy ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania,
5. Projekt uchwały w sprawie poparcia wniosku o zmniejszenie czynszu za lokale użytkowane przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu na cele wystawiennicze,
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2019 znajdujących się w planie finansowym Szkoły Podstawowej
nr 75,
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanych wydarzeń w sezonie wiosenno-letnim w 2019 r. na brzegu Warty,
8. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie pilnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu rowerowym na terenie Osiedla,
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z działalności Zarządu Osiedla za rok 2018,
10. Projekt uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla,
11. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
12. Wolne głosy i wnioski;
13. Zamknięcie sesji.

fot . Tomasz Dworek

Share

Zobacz również