XXVI Sesja – zapraszamy!

Staromiejscy radni zapraszają na XXVI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 26 sierpnia 2021 roku o godz. 17:00, w trybie zdalnym na platformie zoom.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Komunikaty,
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany projektu planu wydatków na 2022 r.,
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków wolnych naliczonych dla Osiedla, ujętych w planie finansowym Przedszkola nr 29 na 2021 rok
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4,
 7. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie projektu zmian tras linii komunikacyjnych,
 8. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie pominięcia opinii Rady Osiedla Stare Miasto w sprawie nazwania skweru imieniem Marii i Lecha Kaczyńskich,
 9. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami,
 10. Wolne głosy i wnioski,
 11. Zamknięcie sesji.

SESJA ODBĘDZIE SIĘ 26 SIERPNIA (czwartek) o godzinie 17:00.

Topic: RO Stare Miasto – 26 VIII
Join Zoom Meeting https://poznan-pl.zoom.us/j/81816964072

Meeting ID: 818 1696 4072

Share

Zobacz również