Staromiejskie granty 2019 na wydarzenia kulturalne

Rada Osiedla ogłasza nabór ofert na realizację wydarzeń i działań kulturalnych dla mieszkańców Osiedla Stare Miasto.

Podstawowe założenia ofert powinny zawierać opis działań wraz z kosztorysem które powinny zostać zorganizowane na terenie Starego Miasta.

Liczymy, że oferty będą zawierały interesujące wydarzenia, działania i akcje kulturalne, dzięki którym życie kulturalne mieszkańców zostanie wzbogacone – informuje Maria Sokolnicka – Guzek, przewodnicząca Komisji Kultury

Prosimy o przesłanie ofert, kosztorysów oraz wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej Rady Osiedla www.staremiasto.poznan.pl

Rada Osiedla na realizację wybranych ofert chce przeznaczyć w roku 2019 kwotę 60 tys. zł. (kwota pojedynczego dofinansowania to max. 10.000 zł, w ciągu roku jedna organizacja może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 20.000 zł.

Oferty muszą być skierowane do mieszkańców terenu Osiedla Stare Miasto. Zapytanie kierujemy do podmiotów takich jak stowarzyszenia, fundacje, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, spółdzielnie socjalne mające gwarantowane w swoich statusach zapisy o działaniach kulturalnych.

Oferty należy przesyłać od dnia 15 lutego 2019 r drogą mailową na adres: osiedle_staremiasto@um.poznan.pl

Rekomendowane przez Zarząd Osiedla oferty zostaną przekazane do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania celem końcowej akceptacji i przygotowania umów. Rekomendowana Organizacja zobowiązana jest do wpisania zadania do platformy Witkac.pl zgodnie z wymogami.

Konkurs trwa do wyczerpania środków finansowych.

Osoby prywatne, chcące podjąć się organizacji wydarzeń kulturalnych czy społecznych dla sąsiadów / mieszkańców zapraszamy do kontaktu mailowego z Radą Osiedla – postaramy się znaleźć dofinansowanie z innych funduszy!

Formularz zgłoszeniowy na 2019 r – plik WORD

Formularz zgłoszeniowy na 2019 r – plik PDF

Share

Zobacz również