XI Sesja RO Stare Miasto

Zapraszamy na XI sesję Rady Osiedla Stare Miasto, która odbędzie się w czwartek 2 lipca 2020 roku o godz. 17:00.

Transmisja sesji w Internecie na kanale Miasta Poznań w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/user/PoznanPL

Osoby chcące zabrać głos w czasie sesji proszone są o zgłoszenia e-mailowe do 1 lipca na adres waldemar_rembas@um.poznan.pl

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Komunikaty.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/83/III/2019 w sprawie powołania stałych komisji Rady Osiedla Stare Miasto oraz ustalenia ich składu i zakresu działania.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2021.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprzedaży alkoholu w lokalu użytkowym położonym w budynku przy ul. Wrocławskiej 19.
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu na ul. Krakowskiej, ul. Łąkowej i ul. Kwiatowej.
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu organizacji ruchu na ul. Libelta.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planowanego przez Miasto zbycia nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Szyperskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o likwidacje postoju TAXI na ul. 3 Maja.
 11. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o przedstawienie mieszkańcom planów Miasta dot. kontynuacji Projektu CENTRUM.
 12. Projekt uchwały w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o umożliwienie odbruku pasa drogowego pod zakładanie zieleni przez właścicieli nieruchomości – ogródki fasadowe Poznania.
 13. Sprawozdanie Zarządu i komisji Rady z prac pomiędzy sesjami.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.
Share

Zobacz również