Jak mądrze zaplanować staromiejski budżet w 2021 roku?

Rada Starego Miasta planuje budżet osiedla na 2021 rok. Środki, którymi dysponuje lokalny samorząd to najbardziej demokratycznie rozdysponowane pieniądze publiczne na potrzeby wskazywane przez mieszkańców.

Radni na bieżąco komunikują się z mieszkańcami, reagując na pojawiające się problemy i potrzeby, ale czas planowania finansów na przyszły rok to dobry moment na zbieranie wniosków i konsultacje.

Do dyspozycji mamy w sumie 947 tys. zł, z czego 787 tys. zł przeznaczamy na zadania inwestycje, a 159 tys. zł na zadania bieżące. W związku z trudną sytuacją gospodarczą w mieście Rada otrzymała o 133 tys. zł mniej niż w roku 2020. Taki podział wynika ze statusu rad osiedlowych – informuje radna Alicja Wilak, przewodnicząca zarządu Osiedla.

Ze staromiejskiego budżetu remontowane są chodniki i ulice. Ważną pozycją w planie są środki przeznaczane na utrzymanie zieleni oraz tworzenie nowych skwerów. Radni wspieraj także wydarzenia kulturalne i społeczne w ramach grantów. Ważnym punktem budżetu są działania na rzecz poprawy warunków nauki w placówkach oświatowych.

Zachęcamy do przesyłania swoich propozycji do budżetu RO Stare Miasto na 2021 rok, e-mail: Osiedle_Staremiasto@um.poznan.pl

Share

Zobacz również